Geef de stad aan Gen Z

Geef de stad aan Generatie Z want Z staat voor pragmatisch, digitaal en bewust. Hoe langer we daar mee wachten, hoe meer puin zij zullen moeten ruimen.

Geef de stad aan Gen Z
Photo by Andrea Riondino / Unsplash

Op het moment dat Steve Jobs in 1997 het beleid van Apple terugneemt om 1000 liedjes in een broekzak te steken, start een innovatiedenken dat de wereld een digitale realiteit geeft waarvan de impact nog maar net zichtbaar wordt.

Generatie Z is na dat moment geboren. Ze zijn zitten nog op de schoolbanken. Ze leven in gezinnen van de millenials. Hun ouders werden met de economische recessies sinds 2008 en de terreurdreiging wakker uit een droomwereld. Generation Z is altijd al geconfronteerd met uitdagingen en eindigheid. Het maakt hen pragmatisch om meer te doen met minder.

Daarin gelijken ze erg op hun grootouders die na oorlogen en recessies vanuit beperkingen een wereld maakten waarin de millenials zich eindeloos droomden.

Pragmatisch, digitaal en bewust

Generatie Z komt in een wereld die altijd al digitaal was.  Ze netwerken als geen ander, maar alleen met wie  ze boeiend vinden, zonder achting voor afstand noch tijd. Op 8 seconden filteren ze. Wie op 8 seconden niet doordringt, is voor hen niet transparant en verliest hun aandacht. Wie 8 seconden overleeft treedt in hun netwerk van gelijken (peers) waarin kennis ontstaat door uitwisseling, extreme focus en toewijding.

Ze zijn niet verslaafd aan schermen, ze zijn bewust van imago en merken.

Hun persoonlijk merk bouwen ze op sociale validatie zonder in te boeten aan persoonlijke differentiatie. En daarbij zijn ze zich meer dan hun ouders bewust van wat ze wel en niet delen. Snapchat gaat voor op Facebook, directe en onmiddellijke meerwaarde is belangrijker dan historiek.

Pragmatisch en netwerken geeft hen iets ondernemend, ook al zullen ze op zoek gaan naar een rol die financieel stabiel is en waarin ze niet overbodig worden.

Netwerken met peers maakt van hen sociale dieren.

Als er minder interesse is voor georganiseerde gemeenschapswerking, zijn ze wel bezorgder over teveel individualisme.  Ze zijn tegen systemen en hiërarchie maar hebben dezelfde sociale reflex van hun grootouders. Hun digitale NDA en hun focus op persoonlijke interesses en talenten  combineren ze met lokale betrokkenheid om niet overbodig te worden.

Peers

Hun grootouders bouwden een wereld van welvaart-systemen waarin hun ouders verworven rechten vonden en de eindigheid van alles uit het oog verloren.  Hun ouders ontwaakten uit die droom, terwijl zijzelf nooit in die utopie van oneindigheid hebben geleefd.

Integendeel, ze zijn altijd al geconfronteerd met de eindigheid van grondstoffen, met de opwarming van het klimaat en met confrontatie tussen mensen en volken.

Photo by Callum Shaw / Unsplash

Ze negeren politieke, economische en financiële systemen die de utopie van oneindige welvaart in stand houden. Integendeel ze hebben met hun digitaal DNA een netwerk in hun bereik dat per definitie alleen beperkt is tot de creativiteit van 7 miljard mensen op één planeet.

Zet al die creativiteit in een digitaal netwerk van peers bij elkaar en ze ontwikkelen een nieuw systeem  dat veel performanter is dan elke hiërarchisch en centraal gestuurd systeem. Omdat waardecreatie dan steunt op vrijwillige, vrije en snelle uitwisseling van informatie, inzichten  en kennis. Omdat er geen hiërarchie is die daar een monopolie of centrale sturing kan opdringen. Omdat er geen politiek, economisch of financieel gezag is die spelregels kan afdwingen. Omdat competenties inzetbaar zijn, zonder dwang, vrijwillig en  louter op basis van persoonlijke interesse en focus. Omdat al die waarde lokaal kan vertaald worden in materiële vooruitgang als er in dat mondiale netwerk ook lokale betrokkenheid leeft.

De stad van morgen

Barcelona, Kopenhagen, Feiburg. Het zijn steden die inzien dat de stad van morgen zelfbedruipend is op materiële zaken. Er gaan geen grondstoffen in en er komt geen afval uit de stad.  Alles is grondstof in een lokaal proces van productie en reproductie. Alleen informatie, kennis en inzichten gaan de stad in en uit.  Digitaal.

In deze stad zal generatie Z haar digitale DNA ontplooien. Ze zal met de wereld in verbinding staan om kennis binnen te trekken en om kennis naar buiten te stralen. Ze zal in de digitale wereld de peers vinden om kennis te maken. Ze zal in de lokale stad de peers vinden om met die mondiale kennis iets te betekenen voor de lokale stad. Meer welvaart. Meer doen. Meer betekenis. Met minder grondstoffen. Met minder energie.

Het volstaat dat we de stad aan hen geven. Dan zal het absurd worden ons fossiel te transporteren  in en rond de stad. Dan zal het absurd worden snelwegen niet te overkappen. Dan zal het absurd worden een stad te voeden met een energiecentrale. Dan zal het absurd worden om aardbeien uit een vliegtuig te eten. Dan zal het absurd worden om afval te verschepen. Dan zal het absurd worden om niet meer te doen met minder.

Vandaag gaat veel energie naar uitleg. Waarom het absurd is grondstoffen te verschepen om ze dan te verbranden. Waarom bestaande systemen niet mogen veranderen omdat ze dat niet kunnen.

Morgen is die generatie Z vanzelf aan zet. Als millennials volop terug naar de stad trekken om hun generatie Z op te groeien, ontstaan nieuwe kansrijke concentraties van digitale DNA die de stad zullen veranderen. De stad wordt dan vanzelf van hen. Maar hoe langer het duurt hoe meer puin ze zullen moeten ruimen. En digitaal als ze zijn zullen ze dat liever doen waar ze meer welkom zijn.