Fiets al jaren populairder dan auto in België

Hier worden élk jaar meer fietsen dan auto’s verkocht.

Fiets al jaren populairder dan auto in België
© Critical Mass Brussels

In Italië werden er in 2011 voor het eerst meer fietsen dan auto’s verkocht. De crisis is de vermoedelijke reden. Maar hoe zit dat in België? Hier worden élk jaar meer fietsen dan auto’s verkocht. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Economie.

Zo gingen er in de periode 2007-2010 6% meer fietsen over de Belgische toonbank dan wagens. Gemiddeld komt dit neer op zo’n 554.000 fietsen tegenover 525.000 wagens. De FOD Economie heeft geen exacte cijfers maar maakt een schatting op basis van het aantal nieuw ingeschreven wagens en het aantal geïmporteerd/geproduceerde fietsen.

Elektrische fietsen

Opvallend is dat er geen cijfers zijn voor de verkoop van elektrische fietsen die de laatste jaren toch sterk in opmars zijn. Vermoedelijk ligt daarom de fietsverkoop nog iets hoger gezien het aandeel e-bikes momenteel geschat wordt op een 10%. Bovendien is er nog een aanzienlijk groeipotentiëel. Ten slotte houden cijfers geen rekening met kleinere fietsproducenten, wat voor een verdere onderschatting zorgt.

Bovendien blijkt ook dat de Belg meer en meer inzet op andere vervoermiddelen gezien de hoge financiële en ecologische kost van de wagen. Die bevindingen werden recent bevestigd in een grootschalig onderzoek door verzekeraar Ethias.