Nipte meerderheid Europees Parlement stemt voor de natuurherstelwet

De natuurherstelwet is door het Europees Parlement geraakt. Een nipte meerderheid stemde voor.

Nipte meerderheid Europees Parlement stemt voor de natuurherstelwet

In het Europees Parlement hebben 336 parlementsleden voor de natuurherstelwet gestemd. Driehonderd tegenstemmen en dertien onthoudingen waren onvoldoende om de wet tegen te houden op de plenaire vergadering.

Met de natuurherstelwet wil Europa tegen 2030 maatregelen nemen om minstens 30 procent beschadigde Europese natuur te herstellen. Tegen 2050 gaat het om 90 procent.

Die ambities bleken de afgelopen weken erg controversieel. In de Europese Commissie zijn de plannen eerder tot driemaal toe verworpen.

De volgende stap in het dossier is de opstart van onderhandelingen met individuele lidstaten. Pas later zal duidelijk zijn of de wetgeving daadwerkelijk van kracht gaat, en hoe ambitieus de plannen werkelijk zullen zijn.

Bron: IPS