Europa heeft groot potentieel om voedselverspilling te verminderen

De Europese voedselverspilling verminderen zou wereldwijd grote impact hebben op voedseltekorten.

Europa heeft groot potentieel om voedselverspilling te verminderen
Photo by Milad Fakurian / Unsplash

De voedselverspilling in Europa halveren tegen 2030 zou volgens de Universiteit van Kopenhagen de uitstoot uit de voedselproductie met 8 procent doen dalen. Er zou ook 6 procent minder oppervlakte nodig zijn voor  landbouw- en graasgebied, het totale waterverbruik zou met 7 procent dalen en de voedselindustrie zou 14 procent minder energie nodig hebben.

West-Europese landen als België, Nederland, Frankrijk en Duitsland hebben het grootste potentieel om hun voetafdruk te verkleinen. Landen met lagere inkomens, zoals Griekenland, Kroatië, Bulgarije en Roemenië kunnen ook nog heel wat beter doen op vlak van voedselverspilling.

West-Europese landen als België, Nederland, Frankrijk en Duitsland hebben het grootste potentieel om hun voetafdruk te verkleinen.

Als Europa daarin zou slagen, zou dat volgens de onderzoekers een wereldwijde impact kunnen hebben.

“De halvering van voedselverlies en -verspilling in Europa, samen met een herverdeling van mondiale voedselbronnen, zou voedseltekorten in de wereld kunnen oplossen”, zegt Marianne Thomsen, hoofdauteur van de studie en professor Duurzame Voedselsystemen aan de Universiteit van Kopenhagen.

Politieke actie

Veel van de voedingsmiddelen die in Europa worden geconsumeerd, worden bovendien geproduceerd in landen buiten Europa. Dat zorgt niet alleen voor te vermijden uitstoot, het maakt het ook moeilijker om verspilling aan de bron tegen te gaan. De onderzoekers merken wel op dat verlies en verspilling voorkomt langs de gehele voedselketen, van de primaire landbouwsector in Europa of de rest van de wereld, totdat het monden in Europa voedt.

UNEP FOOD WASTE INDEX REPORT 2021

Thomsen benadrukt dat verspilling halveren niet mogelijk is zonder politieke interventie. Eerst moet er op grote schaal ingezet worden op de monitoring en rapportering van voedselverlies en -verspilling. Ook moeten bedrijven aangemoedigd worden om samen te werken op vlak van duurzame innovatie, door bijvoorbeeld nevenstromen op te waarderen en te hergebruiken als voeder of ingrediënten.

Verder moeten consumenten via bewustwordingscampagnes aangezet worden om kleinere porties te nemen, zeggen de wetenschappers. Kleinere borden in de horeca kunnen al een belangrijk instrument zijn.

Bron: IPS