“El Niño gaat landbouw in Latijns-Amerika dooreenschudden”

Weerfenomeen El Niño zal de regenval in bepaalde delen van de wereld nog extremer gaan beïnvloeden, zegt Mario Lubetkin, vertegenwoordiger van de VN-Voedsel- en landbouworganisatie (FAO).

“El Niño gaat landbouw in Latijns-Amerika dooreenschudden”
© FAO

Het weerfenomeen dat bekend staat als 'El Niño' (waarbij het zeewater in de Stille Oceaan sterk opwarmt, wat het weer in grote delen van de wereld beïnvloedt, red.) wordt wereldwijd steeds intenser. De prognoses zijn eerder ongunstig voor de landen in Latijns-Amerika. Door de invloed van El Niño wordt er minder neerslag dan normaal verwacht in Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, het noorden van Venezuela, Colombia, Bolivia, het binnenland van Peru, Guyana en Suriname.

Voor de noordkust van Peru en Ecuador wordt er juist meer regen verwacht, en dat houdt verband met het fenomeen 'El Niño Costero'.

Plotse veranderingen in het neerslagpatroon zullen de voedselproductie doen afnemen en dat zal niet alleen het beschikbare eten maar ook het inkomen van veel gezinnen in deze regio doen dalen.

Een tekort aan neerslag tast de voedselzekerheid aan omdat opbrengsten uit de oogst afnemen. We voorspellen dus een toename van ondervoeding en zelfs sterfte, alsook problemen van ziekte bij het vee. 

Maar ook de overvloedige regenval als gevolg van El Niño, in andere delen van Latijns-Amerika, zal leiden tot mislukte oogsten. Wateroverlast doet de bodem afnemen in kwaliteit, dieren zullen sterven of ziek worden en belangrijke infrastructuur zal schade oplopen.

Nu handelen

Vanwege deze weersvoorspellingen is het cruciaal om nu te handelen en deze potentiële humanitaire nood te verminderen door de landbouw te beschermen. Dat heeft een directe impact op de voedselzekerheid en kan een escalatie van voedselcrises in de brede regio voorkomen.

Hiervoor is een robuuste strategie nodig die de lokale risico's aanpakt en tevens rekening houdt met de context van de wereldwijde klimaatverandering.

De FAO is gestart met proactieve acties om de te verwachten humanitaire ontberingen in Honduras, Guatemala, Nicaragua en El Salvador in de Droge Corridor in Centraal-Amerika, te verminderen.

We ondersteunen onder meer op vlak van waterbeheer, betere opslagmogelijkheden voor oogsten, maar ook micro-irrigatiesystemen en veilige opslagsystemen voor zaad. Verder bieden ook het gebruik van resistente variëteiten meer kansen in een nieuwe omgeving. Op deze manier hebben al we ingrepen gedaan om het landbouwseizoen na de oogst van 2023 te beschermen. 

Binnenkort wordt een vergelijkbaar programma gestart in Bolivia, Venezuela en Colombia.

In Ecuador voorzien we in drainages en mechanismen om overtollig water af te voeren en aardverschuivingen te voorkomen, en ook hier leveren we apparatuur voor de opslag van zaden en gewassen, het behoud van de ambachtelijke visserijproductie en het faciliteren van vaccinatie voor vee om de effecten van El Niño Costero te verzachten.

Humanitaire crises voorkomen

Uiteraard is voor dit alles geld nodig en de FAO heeft onlangs dan ook een plan gelanceerd om 36,9 miljoen dollar in te zamelen voor hulp aan gemeenschappen die van de landbouw leven in Latijns-Amerika. Het initiatief moet 1,16 miljoen mensen in Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Peru en Venezuela bereiken en helpen.

Het zijn inspanningen die nodig zijn om vroegtijdig te handelen, zodat humanitaire rampen en noodsituaties voorkomen kunnen worden. Internationale organisaties, regeringen, de particuliere sector, lokale organisaties, het maatschappelijk middenveld en burgers houden maar beter rekening met de grillen van El Niño zodat we wereldwijd de voedselzekerheid garanderen en zodat er niemand achterblijft.

__

Mario Lubetkin is adjunct directeur-generaal van de FAO en vertegenwoordigt deze organisatie in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.

Bron: IPS