Een hulpmiddel bij stadstuinieren

Tuinendelen en Samentuinen komt hier en daar wel een beetje van de grond, maar echt een succes is het (nog) niet te noemen.

Een hulpmiddel bij stadstuinieren
Photo by Tom Jur / Unsplash

Acties zoals Stadstuinieren, TuinenDelen en Samentuinen geraken stilaan bekend bij de grote massa. Maar of dit ook een garantie biedt voor succes is een andere vraag.

Tuinendelen en Samentuinen komt hier en daar wel een beetje van de grond, maar echt een succes is het (nog) niet te noemen. Stadstuinieren daarentegen begint wel stilaan een succesverhaal te worden. Zeker in het buitenland zijn er al veel steden waar er een enorme oppervlakte is aan kleine daktuintjes, terrassen vol bloempotten en parken die worden omgevormd tot voedselbos.

Maar ook in België beweegt er stilaan van alles op dit vlak. Zo is er bv. Gent. De laatste jaren zijn er hier veel projecten en initiatieven opgestart en uitgebreid. Ook is er het jaarlijkse Fair Festival dat ook dit jaar een succes te noemen was. Een overzicht vindt u hier_ Stadstuinieren in Gent.

Een hulpmiddel

In Vlaanderen ligt het soms toch wat moeilijk om grond of fondsen vast te krijgen om een stadstuin te beginnen. Zelfs vlak voor je eigen deur is het nog niet eenvoudig om een stoeptegel te verwijderen en wat groen te kweken.

In een poging om lokale besturen wat bewuster te maken van de vele voordelen die stadstuinen en bij uitbreiding gemeenschapstuinen hebben, heeft men in Amerika een brochure geschreven waar kort de verschillende voordelen in worden uitgelegd, met wetenschappelijke onderzoeken en cijfers!

Deze brochure is vertaald naar het Nederlands door onder meer één van de voortrekkers van permacultuur in Nederland, Douwe Beerda.

Enkele voordelen zijn het goedkopere onderhoud van gemeenschapstuinen tov parken, een verlaging van de gezondheidsklachten, verhoogde sociale contacten, ….

Overtuig de beleidsmakers

Wilt u in uw gemeente werk maken van een gemeenschapstuin of zoekt u grond om een stadstuin op te starten? Gebruik deze brochure dan als argument om de beleidsmensen te overtuigen van het nut van zo’n project!