Divestment krijgt steun Bank of England

The Bank of England waarschuwde investeerders en verzekeringsbanken voor de mogelijke risico’s van beleggingen in fossiele brandstoffen.

Divestment krijgt steun Bank of England
Photo by Callum Shaw / Unsplash

Vorige maand was er Global Divestment Day. 450 acties in 60 verschillende landen met één doel: organisaties, banken en particulieren oproepen om geen investeringen te maken in fossiele brandstoffen. De actie was een groot succes en ook in België kwam het thema een eerste keer op de politieke agenda. In andere landen is de beweging al een pak volwassener en wereldwijd steunen leiders en organisaties de oproep.

Steun vanuit het economische hart

Maar de grootste steun voor de beweging kwam er misschien wel deze week vanuit een onverwachte hoek: The Bank of England. Paul Fisher, plaatsvervangend hoofd van de bank, waarschuwde investeerders en verzekeringsbanken voor de mogelijke risico’s van beleggingen in fossiele brandstoffen.

Met de toenemende limieten op CO2-uitstoot en de opkomst van alternatieve energiebronnen kunnen investeringen in fossiele brandstoffen een serieuze klap krijgen. De waarschuwing volgt eerdere voorzichtige uitspraken van Mark Carney, gouverneur van de Bank of England. Hij wees op de mogelijkheid dat grote voorraden wel eens voor altijd onder de grond zouden kunnen blijven. Dat het de bank menens is, bewijst ook het rapport dat later dit jaar zal volgen over de investeringsrisico’s in fossiele brandstoffen.

Carbon Tracker reageert positief

Carbon Tracker, de werkgroep rond Jeremy Leggett, is verheugd met de positie van de bank:

“It is encouraging to see this major central bank seeing the need to move with the times and understand its role in dealing with one of the major challenges facing our economies today_ climate change.”

James Leaton, onderzoeksleider bij Carbon Tracker, hoopt alvast dat ook andere financiële instellingen een gelijkaardige positie innemen en nauwer zullen gaan samenwerken rond dit thema. Dat is broodnodig want als we klimaatverandering willen bestrijden zullen bijzonder veel fossiele voorraden (80% van steenkoolreserves en een derde van alle gas en olie) onder de grond moeten blijven. Als die cijfers via internationale akkoorden gehaald worden, betekent dit dat maar liefst $670 miljard nu reeds nutteloos geïnvesteerd is.

Ook andere stemmen

Gelukkig zijn ook andere stemmen het eens over dit feit. Voormalig US Treasury secretary Hank Paulson bijvoorbeeld die vandaag dezelfde denkfouten ziet als in 2008. “We zijn volop bezig met een nieuwe financiële bubbel op te blazen die enorme risico’s inhoudt voor onze economie en het klimaat.”

President van de Wereldbank Jim Yong Kim sprak ook voorzichtig over het onderwerp en waarschuwde dat: “Sooner rather than later, financial regulators must address the systemic risk associated with carbon-intensive activities in their economies.”