Delen van de aarde worden onleefbaar als klimaatverandering zich doorzet

Als de aarde 1 graad of meer opwarmt ten opzichte van het huidige niveau, zullen miljarden mensen worden blootgesteld aan hitte en vochtigheid die zo extreem zijn dat ze niet in staat zijn om zichzelf op natuurlijke wijze te koelen. Dat blijkt uit nieuw Amerikaans onderzoek.

Delen van de aarde worden onleefbaar als klimaatverandering zich doorzet
Photo by Muneer ahmed ok / Unsplash

Het onderzoek in het tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences brengt de gevolgen voor de menselijke gezondheid in kaart naarmate de planeet opwarmt.

Daaruit blijkt dat mensen slechts bepaalde verhoudingen van hitte en vochtigheid kunnen verdragen voordat ze last krijgen van hittegerelateerde gezondheidsproblemen, zoals een hitteberoerte of hartaanvallen. De opwarming van de aarde dreigt dan ook miljarden mensen over hun limieten te duwen.

Tolerantie overschreden

Sinds het begin van de industriële revolutie is de temperatuur wereldwijd al met ongeveer 1 graad Celsius gestegen. In het Klimaatakkoord van Parijs kwam de internationale gemeenschap overeen om de stijging te proberen te beperken tot 1,5 graden om de planeet leefbaar te houden.

Voor de studie modelleerden de onderzoekers temperatuurstijgingen van 1,5 tot 4 graden Celsius om zo regio's te identificeren waar hitte en vochtigheid de menselijke tolerantie zouden overschrijden.

Bij een stijging van 2 graden voorspelt het onderzoek dat 2,2 miljard mensen in Pakistan en de Indusvallei, een miljard mensen in het oosten van China en 800 miljoen mensen in Afrika ten zuiden van de Sahara jaarlijks te maken zullen krijgen met onleefbare hitte.

Dan zullen deze gebieden namelijk te maken krijgen met hittegolven met een hoge vochtigheidsgraad. Omdat deze regio's veel landen met een laag inkomen tellen, is de toegang tot airconditioning of andere verkoelingsmethoden beperkt.

Als de aarde 3 graden Celsius opwarmt, zullen de oostkust en het midden van de Verenigde Staten te maken krijgen met hitte en vochtigheidsniveaus die de menselijke tolerantie te boven gaan. Het gaat onder meer om New York, Florida en Chicago. Zuid-Amerika en Australië zouden bij deze mate van opwarming ook te maken krijgen met extreme hitte.

Onbewoonbare gebieden

De onderzoekers waarschuwden dat dergelijke modellen vaak de impact van de meest extreme weersomstandigheden nog onderschatten.

“Modellen zoals deze zijn goed in het voorspellen van trends, maar ze voorspellen geen specifieke gebeurtenissen zoals de hittegolf in Oregon in 2021, die aan meer dan zevenhonderd mensen het leven kostte, of Londen dat afgelopen zomer 40 graden Celsius bereikte”, zegt Daniel Vecellio, bioklimatoloog een hoofdauteur van de studie.

“En vergeet niet dat de warmteniveaus toen allemaal onder de door ons vastgestelde grenzen van menselijke tolerantie lagen”, zegt hij. “We zullen vaker dodelijke en ondraaglijke hitte zien. Als de temperaturen blijven stijgen zullen we in een wereld leven waar oogsten mislukken en miljoenen of miljarden mensen proberen te migreren omdat hun geboortestreek onbewoonbaar is.”

De studie benadrukt dat midden- en lage-inkomenslanden het zwaarst zullen worden getroffen, als er niets verandert. De enige manier om dit scenario te voorkomen is actie om de uitstoot van broeikasgassen te beteugelen.

“De ergste hittestress zal zich voordoen in regio's die niet welvarend zijn en die naar verwachting de komende decennia een snelle bevolkingsgroei zullen doormaken”, zegt co-auteur Matthew Huber.

“Dit ondanks het feit dat deze landen veel minder broeikasgassen uitstoten dan rijke landen. Als gevolg hiervan zullen miljarden arme mensen lijden en kunnen velen sterven. Maar rijke landen zullen ook lijden onder deze hitte, en in deze onderling verbonden wereld kan iedereen op de een of andere manier negatief beïnvloed worden.

Bron: IPS