Biologische gewassen groeien beter dan GGO's bij recorddroogte

Twijfels over de droogte-resistente maïs-soort van Monsanto.

Biologische gewassen groeien beter dan GGO's bij recorddroogte
Photo by Christophe Maertens / Unsplash

De Verenigde Staten heeft de ergste droogte in 50 jaar achter de rug. Dit geeft een stevige boost aan Monsanto dat volgend jaar een eerste commerciële versie van een droogte-resistente maïs-soort op de markt wil brengen.

Nochtans zijn er veel critici die hun twijfels hebben over de droogte-resistentie. Doug Gurian-Sherman, van de UCS (Union of concerned scientists) zegt dat het voordeel gering is (<1%). (zie video onder)

In de gangbare landbouw heeft men al decennialang jaar op jaar een vergelijkbare opbrengstverhoging door verbeterde teelttechnieken en een doorgevoerde rassenselectie. Deze productieverhoging komt er zonder miljarden investering en alle controverse rond GGO’s.

Volgens Howard Vlieger van GM Watch zijn de opbrengsten van GGO-variëteiten van soja dit jaar door de droogte veel slechter dan deze van biologisch gekweekte soja. Ondanks de gigantische droogte dit jaar in de VS liggen ook de opbrengsten van biologisch gekweekte mais tot 100% hoger dan deze van GGO-mais. Er zijn verschillende redenen te vinden voor deze grote verschillen.

Allereerst vertrekt een biologische landbouwer vanuit de verbetering van de grond, het voorzien van veel organisch materiaal en het stimuleren van het bodemleven. Veel organische stof in de bodem houdt water beter vast waardoor planten minder last hebben van droogte.

Een tweede belangrijke reden is dat planten die behandeld worden met glyfosaat (RoundUp) moeilijk water opnemen. Uit onderzoek blijkt zo dat soja die genetisch gemanipuleerd (GM) en glyfosaat-tolerant is moeilijker water kan opnemen. Glyfosaat-tolerantie is ingebouwd via genetische manipulatie. Door deze tolerantie kan men RoundUp gewoon over het gewas spuiten en gaat enkel het onkruid doodt.

Uit dit onderzoek van de University of Maringá, Mexico blijkt GM glyfosaat-tolerante soja tussen de 13% – 20% meer water nodig heeft voor dezelfde opbrengst. De oorzaak ligt bij het gebruik van glyfosaat. Door dit product heeft de plant minder lignine en een lagere fotosynthese. Beide hebben een invloed op de water-efficiëntie van de plant. Sinds de invoering van deze glyfosaat-tolerantie gewassen is het gebruik van RoundUp spectaculair toegenomen.