Belang van bodem altijd onderschat

De bodem is de basis van alle leven en daarom onmisbaar en cruciaal.

Belang van bodem altijd onderschat

Momenteel is er veel aandacht voor de opwarming met verandering van het klimaat tot gevolg, broeikasgassen, peak-olie, … Waar in het beleid en de voorstellen voor oplossingen bijna altijd aan voorbij gegaan wordt, is de rol — en het belang -  van de bodem in deze problemen.

De bodem is de basis van alle leven en daarom onmisbaar en cruciaal. Toch wordt het belang hiervan nog gigantisch onderschat of gewoon genegeerd! Zo roept men dat in 2050 de wereldbevolking niet meer gevoed kan worden en dat GMO’s, verbeterde productie-technieken, betere bemesting en verbeterde irrigatiesystemen de oplossing moeten bieden.

Erosie

Wat men dan vergeet te vermelden is dat elk jaar 24 miljard ton vruchtbare grond verdwijnt door erosie (resultaat van een slecht beheer van landbouwgebied). Dat is meer dan 3 ton vruchtbare landbouwgrond per inwoner van deze aarde! Ook een -gedeeltelijke- oplossing voor de opwarming van de aarde is het gebruik van de bodem als carbon-sink. Zo kan wereldwijd door het verhogen van de organische stof in de bodem en het verbeteren van het bodemleven tussen de 700 en 1000 miljoen ton CO2 uit de lucht gehaald worden.

Dirt, The Movie

Om het belang van de bodem extra in de verf te zetten, vindt u hieronder de film ‘Dirt, The movie’ uit 2009. De film is bekroond met verschillende internationale prijzen en benadrukt het belang van de bodem voor de mens. ’Dirt, The movie’ brengt de sociale, politieke en milieu-impact van de bodem op uw leven. U volgt er verschillende verhalen van experts over de hele wereld. Allen bestuderen ze manieren om de schoonheid en de kracht van een wederzijds voordelige relatie met de bodem te benutten.