Ans Rossy

Ans Rossy

Ans Rossy is pedagogisch ecologe, internationaal expert in multi-actorprocessen voor ecologische (gedrags)verandering en natuur & milieu educatie. Ze verbindt mensen in Green4Care en Care4Green.