Airbezen gaat live in Antwerpen

Een tweetal jaar geleden stelde de Universtiteit Antwerpen een nieuw project voor om de luchtkwaliteit in Antwerpen in kaart te brengen.

Airbezen gaat live in Antwerpen

Een tweetal jaar geleden stelde de Universtiteit Antwerpen een nieuw project voor om de luchtkwaliteit in Antwerpen in kaart te brengen. Het idee kreeg de toepasselijke naam ‘Airbezen’ mee. Aan de hand van aardbeiplantjes zou het fijn stof in de Antwerpse binnenstad opgemeten worden. Burgers kregen de kans om actief mee te doen aan het project door enkele weken een plantje bij hun thuis te laten groeien.

Vorig jaar werd het project uitgerold en het kende een enorm succes. Het project stond echter niet stil sinds 2014 en organiseerde ondertussen ook een live-meting in Gent en start dit jaar een project met Antwerpse scholen. Door consequent mensen actief te laten participeren brengt de UA zo de problematiek van luchtvervuiling in beeld.

Vandaag (18/04) op BorgerRio in Antwerpen

Vandaag krijgen Antwerpenaren de kans om een eigen klimopblad te laten onderzoeken op sporen van fijn stof. Het team van professor R. Samson is aan het werk in het auditorium van het Ecohuis tussen 13_00 en 17_00 uur.

Woon je in Antwerpen of kom je vandaag naar de stad, knip thuis wat klimopblaadjes en neem dan even volgende documenten door. Zo ben je goed voorbereid en kan je de luchtkwaliteit in jouw tuin of aan jouw voorgevel te weten komen. Klik hier voor meer informatie over de bemonstering van de klimopbladen. De informatiefiche voor bij de bladeren, vind je hier.