AI ondersteunt het herstel van gezonde bodems in heel Europa

Nieuw digitaal platform ondersteunt gezond maken van de Europese bodems tegen 2030. Dat schrijft Antonella Ilaria Totaro in Renewable Matter.

AI ondersteunt het herstel van gezonde bodems in heel Europa
© Floris Van Cauwelaert

Naar schatting is 60 tot 70% van de bodems in de EU ongezond. Gezonde bodems leggen koolstof vast, verbeteren de opbrengst, helpen overstromingen tegen te gaan en stimuleren de biodiversiteit - maar ze staan onder druk door de huidige landbouwpraktijken en de toenemende vraag naar voedsel. Om dit te keren moeten we begrijpen welke landbouwpraktijken werken en welke niet werken om de bodem weer gezond te maken.

De klimaatcrisis laat weinig ruimte voor fouten omdat de bodem complex is - we moeten veranderingen in de toekomst in kaart kunnen brengen zodat we het juiste plan voor de juiste locatie kunnen maken. Om dit te doen is het nodig om landbeheerders en beleidsmakers uit te rusten met de juiste hulpmiddelen zodat ze het vertrouwen krijgen om de veranderingen in hun landbouwpraktijken door te voeren die de bodemgezondheid en veerkracht zullen helpen verbeteren.

AI4SoilHealth project

Het AI4SoilHealth project zal een effectief Soil Health Index certificeringssysteem bieden om landeigenaren en beleidsmakers te ondersteunen in het kader van de nieuwe Green Deal voor Europa. Het zal ook een gratis app lanceren om boeren en telers te helpen hun landbouwpraktijken te veranderen.

Het project zal een vrij toegankelijke digitale infrastructuur voor heel Europa creëren en onderhouden, samengesteld met behulp van geavanceerde AI-methoden in combinatie met nieuwe en diepgaande inzichten in en maatregelen voor bodemgezondheid. In de komende drie jaar zullen de 28 partners in 11 EU-landen gegevens verzamelen van boerderijen en proeflocaties in heel Europa om een model te bouwen van waaruit dit kan werken. Onderweg zullen ze hun ervaringen delen, mensen informeren over de nieuwste technieken om de bodemgezondheid te meten en verhalen delen uit de gemeenschap van bodemdeskundigen.

Professor Mogens H. Greve van de afdeling Agroecologie van de Universiteit van Aarhus stelt: “We staan op een kruispunt; we moeten iets doen als we de Europese en wereldwijde bodemrijkdommen willen behouden. Het is een paradox dat aan de ene kant de bodem deel uitmaakt van de oplossing om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en dat het tegelijkertijd met 60-70% van de Europese bodem niet goed gaat. Daarom is een betere bewaking van de bodemkwaliteit absoluut noodzakelijk. We zullen een open, digitale infrastructuur in heel Europa ontwikkelen en onderhouden. Het is de bedoeling dat de infrastructuur wordt gebruikt om de gezondheid van de bodem te beoordelen en continu te monitoren in relatie tot het beheer ervan.”

“We staan op een kruispunt; we moeten iets doen als we de Europese en wereldwijde bodemrijkdommen willen behouden”

“Volgens de partners van AI4SoilHealth moeten in 2028 alle landbeheerders toegang hebben tot geverifieerde gegevens over CO₂-emissies en -verwijderingen. Daarnaast is het de ambitie dat de landbouw meer aandacht krijgt voor koolstofopslag en zo bijdraagt aan het behalen van de 2030-doelstelling van een reductie in klimaatimpact van 310 miljoen ton CO₂eq voor de gehele bodemsector in de EU.”

Meerlagige aanpak voor bodemmonitoring in de hele EU

Het project krijgt een gelaagde aanpak met zeven belangrijke werkstromen, waaronder: betrokkenheid bij beleid en stakeholders, ontwikkeling van methoden en normen voor bodemgezondheid, ontwikkeling van veld- en laboratoriumoplossingen voor waarnemingen en metingen, en harmonisatie van de EU-brede bodemmonitoringdiensten.

Er zal ook gebruik worden gemaakt van proefmodellen in verschillende landen, waarbij veldproeven worden uitgevoerd. Ook zullen er communicatiemiddelen worden ontwikkeld om via campagnes en educatieve activiteiten het bewustzijn en de adoptie te bevorderen.

Ichsani Wheeler van de Nederlandse OpenGeoHub Foundation stelt: “Alleen boeren en landbeheerders zijn de agents of change in een landschap. Als een open-source gemeenschap van onderzoekers hopen we dat we door het zichtbaar maken van bestaande en geavanceerde bodeminformatie, doorheen ruimte en tijd, een context van zelfbeschikking voor boeren kunnen cultiveren, ten voordele van onze kinderen en toekomst.”

Horizon Europa

Horizon Europe is het belangrijkste financieringsprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie met een budget van €95,5 miljard. Het pakt klimaatverandering aan, helpt de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN te behalen en stimuleert het concurrentievermogen en de groei van de EU door verschillende soorten samenwerkingsprojecten te financieren. AI4SOILHealth is een van de belangrijkste Horizon Research and Innovation Action (RIA) projecten die de totstandkoming van nieuwe kennis en de verkenning van nieuwe of verbeterde technologie en oplossingen wil financieren.

AI4SoilHealth, dat afgelopen januari van start is gegaan en loopt tot eind 2026, maakt deel uit van de EU-missie Bodem.

De Europese Mission Soil week vindt plaats in Madrid, Spanje op 21-23 november 2023. Het zal het belang van bodembescherming, -herstel en -bewaking zichtbaar maken en oplossingen voor duurzamer bodembeheer bespreken.

Bron: Materia Rinnovabile / Renewable Matter

Lees meer:

Artificial Intelligence to support European transition to healthy soils
A new Horizon Europe funded project aims to create a digital platform to support the Commission’s objective of transitioning towards healthy soils by 2030