2014: Het jaar van de autovrije binnenstad

Het lijstje van grootsteden in Europa die de auto’s liever kwijt dan rijk zijn, dikte serieus aan in 2014.

2014: Het jaar van de autovrije binnenstad

Het lijstje van grootsteden in Europa die de auto’s liever kwijt dan rijk zijn, dikte serieus aan in 2014. Madrid, Parijs, Helsinki, Hamburg, … kwamen allemaal met ambitieuze plannen voor de boeg. Ook in België zie je steden stappen in de richting van een autovrij centrum zetten. Gent kondigde een nieuw mobiliteitsplan aan en ook Brussel, zij het met enige kritiek, maakt nieuwe zones autovrij. En je mag op de valreep nog een stad toevoegen aan het lijstje_ Bazel. Het hele historische centrum wordt autovrij en een groot deel van het omliggende gebied zone 30. De wijzigingen gaan in op 5 januari 2015. Enkel tijdens beperkte uren kunnen leveranciers nog in het centrum. De opzet doet denken aan de huidige aanpak van Ljubljana waar men ook voor een verkeersvrije binnenstad heeft gekozen.

Er komen specifieke plekken voor het stallen van fietsen, maar er heerst een gedoogbeleid indien fietsen niet hinderlijk zijn geparkeerd elders. Een jaar na de implementatie van het nieuwe verkeersplan komt er een evaluatie. De nieuwe plannen komen er niet na één nacht ijs, maar zijn het sluitstuk van een traject dat heel 2014 liep.