13 Mythes over klimaatverandering doorprikt

Is wat late vorst een reden om te twijfelen aan klimaatverandering?

13 Mythes over klimaatverandering doorprikt

Uit onderzoek blijkt dat steeds meer mensen twijfelen over het bestaan van een klimaatverandering, over het bestaan van een klimaatopwarming. Enkele dagen koude, wat late vorst of een slechte zomer zijn volgens veel mensen reden om te twijfelen aan het bestaan van dit fenomeen, zelfs al zijn zowat alle wetenschappers het erover ondertussen eens.

Het jaar 2014 is juist afgesloten als het warmste jaar uit onze geschiedenis met 14 van de 15 warmste jaren ooit in de 21ste eeuw. Maar toch zorgen de vele tegenstrijdige berichten over de klimaatverandering ervoor dat mensen in de war geraken, het probleem niet snappen en gewoonweg helemaal afhaken.

Twee video’s

In de eerste video wordt ingegaan op de oorzaken waarom zo weinig mensen zich iets aantrekken van de toekomstige klimaatverandering. Het is een ver van ons bed probleem dat zich traag voltrekt terwijl wij zijn geconditioneerd om te reageren op korte termijn problemen.

De 2de video focust op de argumenten die gebruikt worden door negationisten die twijfel zaaien over de klimaatverandering en zo mensen in verwarring brengen. Het overgrote deel van de argumenten tegen klimaatverandering kan eenvoudig worden weerlegd, voor de 13 grootste mythes gebeurt dit in onderstaande video: