Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

nieuwsbrief-zeronaut.jpg

Zrnt.b zkt blggrs

Zeronaut.be zoekt bloggers. Duurzame innovatie is ons ding. Zin? goesting? Schrijf je graag? Ben je zelf met duurzame projecten bezig waar je iets over wil vertellen? Wil je pro bono meewerken aan de duurzame revolutie? Contacteer ons via info@zeronaut.be.

PS: Dit bericht delen is goed voor het klimaat

Wat achtergrondinfo bij zeronaut.be …

Zeronaut.be is een open groepsblog ter ere van de duurzame revolutie.  Willens nillens gaat de samenleving een duurzamer pad op. Wat Zeronaut.be betreft, gebeurt dit liefst “willens” eerder dan “nillens”. We berichten over duurzame innovatie met het doel individuen maar ook ondernemers te inspireren en te stimuleren om andere methodes en business modellen te verkennen. Achterblijven is trouwens risicovol. Een krachtig voorbeeld zie je in Duitsland waar de energiereuzen RWE en E.ON die boot helemaal hebben gemist. Hun aandeel is ingeklapt. Het is een stervend model.

We zijn een jaar geleden met Zeronaut.be begonnen omdat we vinden dat de traditionele media niet systematisch genoeg oog hebben voor duurzame innovatie. Terwijl het één van die zeldzame onderwerpen is die echt iedereen aanbelangt. Duurzaamheid betekent voor ons een revolutie in het denken en het doen. Neem bij voorbeeld opkomende zaken zoals stadslandbouw, cradle-to-cradle productontwikkeling, autodelen, repair cafés. Ze zijn elk op hun beurt voorbeelden van dat veranderend bewustzijn. Daar willen we het over hebben.

Het woord ‘Zeronaut’ hebben we geleend van auteur-blogger-entrepreneur John Elkington, de bedenker van de term Triple Bottom Line die verwijst naar ‘people, planet profit’. De ‘Zero’ in Zeronaut staat voor nul negatieve impact op natuur en klimaat maar ook bij voorbeeld zero armoede. In de definitie van Elkington gaat een Zeronaut die uitdaging aan met een ‘entrepreneurial spirit’. Zeronaut.be is optimistisch zonder al te naïef te worden. We zijn ook beducht voor zogenaamde ‘Greenwashing’, waarbij een onduurzame zaken als groen worden gepromoot. Algemeen zoeken we een evenwicht tussen het waarschuwen voor problemen en het aanreiken van alternatieven.

Zeronaut.be is bovendien een open blog: wie graag een artikel wil publiceren dat verband houdt met duurzame transitie, is meer dan welkom. De schrijvers hebben dan een verscheiden achtergrond.

Zeronaut.be blikt vooruit. Na een jaar vrijwillig, bottom-up samenwerken, zoeken we de gepaste vorm om de activiteit verder te zetten. We denken ook na over hoe we de community van Zeronauts nog beter kunnen betrekken. We hebben de indruk dat veel mensen parallel met dezelfde dingen bezig zijn, denk maar aan de oprukkende deeleconomie. Naar het Socratische gezegde “ken u zelf”, willen we een platform ontwikkelen waarop die community zichzelf beter kan leren kennen zodat mensen vlotter gaan samenwerken of leren van elkaar. We hopen zo dat de lokale veerkracht of resilience verhoogt in het licht van de klimaatverandering waar we hoe dan ook mee af te rekenen hebben.

De bloggers van zeronaut doen hun ding volstrekt vrijwillig.