Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Kalender


Wat is Blockchain?! - Zeronaut.be
Dec
7
7:30 pm19:30

Wat is Blockchain?! - Zeronaut.be

  • Designcenter de Winkelhaak

Blockchain is het nieuwe buzzwoord van 2016. Binnen de IT- en bankensector is er al veel interesse in de potentiële toepassingen, maar ook binnen transitiemiddens beginnen de ogen open te gaan.

Jongeren en Bezit - Open avond
Oct
26
6:03 pm18:03

Jongeren en Bezit - Open avond

  • Globelink

Heel wat burgers, gemeenten, provincies, organisaties en bewegingen springen op de kar van de klimaat-neutrale samenleving die 'meer' vervangt door 'beter' en 'hebben' omzet in 'delen'. We zijn er van overtuigd dat we door hier samen aan te werken, we de grootste resultaten kunnen bereiken. Maar hoe begin je hieraan? Wat zijn de valkuilen? Hoe kijken jongeren hiernaar?