Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Zonne-energie bijna rendabel

Wim Verbeke

3605305558_6c77faa5fa_b[1]

Het scheppen van een nieuwe industrie kost tijd, geld en energie. Stel dat je een energie producerende industrie wil scheppen. Kan die nieuwe industrie dan ooit de energie die het verbruikt overstijgen. Met andere woorden: bestaat de mogelijkheid dat een energieproducerende industrie ooit netto-positief wordt? En hiermee intiem verbonden, kan die industrie ooit de productie van broeikasgassen doen dalen?

Het antwoord is niet evident. Om het te berekenen dien je over de volledige productiegeschiedenis alle verbruikte energie samen te tellen. Vervolgens moet deze vergeleken worden met alle geproduceerde energie. Op Stanford University maakten ze de oefening voor zonne-energie, de paper is hier (Energy Balance of the Global Photovoltaic (PV) Industry - Is the PV Industry a Net Electricity Producer?), het antwoord ja, het is mogelijk. De massieve groei van de fotovoltaische industrie heeft toegelaten de productieprocessen zodanig te optimaliseren dat ergens tussen 2015 en 2020 de opgestapelde 'energieschuld' van de zonnepanelen-industrie afgelost zal worden.

Positief? Het wordt nóg beter. De industrie is nog maar op snelheid aan het komen. Gelijktijdig met de enorme groei, ontwikkelt de technologische revolutie zich. Efficiënties worden beter. Volledige recycleerbaarheid wordt onderzocht en is haalbaar. En ook de prijs daalt. Mooi zo.

Solar PV efficiency chart

 Verdere links:

Toward Perpetuity: Global Solar Is Skyrocketing, Will Soon Be Net Positive Energy Source (climateprogress.org)

Zie ook vorige zeronaut artikels:

Zonne-energie scoort beter dan biobrandstof en biomassa in groene mobiliteit

Zonne-energie: Europese naties en Amerikaanse staten vergeleken

Zonnepanelen cruciaal in 100% hernieuwbare energiemix