Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Zes transformaties in het onderwijs

Floris Van Cauwelaert

 

De epistemologen van TFE Research en technologiestrateeg Michell Zappa hebben een beklijvende visualisatie gemaakt van de impact van technologie op onderwijs. De infografiek geeft een overzicht van zes grote transformaties in het onderwijs met hun bijpassende technologische toepassingen. De zes transformaties zijn:

  1. Spelend leren
  2. Digitale klaslokalen
  3. Openstellen van informatie
  4. Loskoppelen van traditionele leerling-leraar model
  5. Tastbare computertechnologie
  6. Virtuele studio's die online en offline leren overbruggen

De bijpassende technologieën die in de infografiek worden genoemd zijn wel al langer bekend. Ze zullen elk op hun eigen ritme een impact hebben op het onderwijs. Zonder twijfel zal het onderwijslandschap er ingrijpend door veranderen.