Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Zes Amerikaanse steden kiezen voluit voor de fiets

Niel Staes

Zes Amerikaanse grootsteden (San Francisco, Memphis, Chicago, Portland, Austin & Washington, D.C.) starten een nieuw intervisieproject, Green Lane Project. De doelstelling is duidelijk: Van de stad een veilige omgeving maken voor alle weggebruikers. Belangrijk onderdeel daarin zijn de zogenaamde 'Green Lanes' of afgescheide fiets- en wandelstroken.

De zes focussteden gaan in de komende twee jaar intensief op zoek naar tips & best practices. Zo wisselen geregeld informatie uit en brengen ze een bezoek aan elkaars succesvolle projecten. Daarnaast delen ze ook de bevindingen in een open rapport voor alle andere geïnteresseerde steden wereldwijd. Heel concreet vertaalt het samenwerkingsverbond zich naar vier doelen:

  1. Oplijsten en bekendmaken van nieuwe stadsprojecten.
  2. De impact begrijpen.
  3. Het identificeren en aanpakken van hindernissen
  4. Nationaal kennis verzamelen en uitwisselen.

Het hele project werd geïnspireerd door het werk van NACTO en hun 'Urban Bikeway Design Guide'. Een online gids met een breed overzicht van projecten en initiatieven die steden kunnen inzetten om hun stad fietsvriendelijker te maken. Meer over het project kom je te weten via de Green Lane Blog of via onderstaand filmpje.