Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Zaden-technologie faalt

Floris Van Cauwelaert

De landbouwtechnologie is een falend domein, zelfs in haar eigen specifieke doelen: het vermijden van insecten en onkruid. Maar ook op sociaal vlak. In de film 'Seeds of freedom' belicht Gaia het probleem van de handel in zaden en hoe die wordt gecontroleerd door grote concerns. Al is de film eenzijdig, het perspectief van de kleine, lokale boer is ontzettend belangrijk. De tradities die bestaan rond zaden tonen ook mooi aan dat ze meer waarde hebben dan een eenjarig wegwerpproduct. Technologie om efficiënt voeding te produceren mag niet ten koste gaan van de rijkdom aan culturen, de biodiversiteit en het sociaal welzijn van landbouwers.

Seeds of Freedom from The ABN and The Gaia Foundation on Vimeo.