Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Wordt 2013 heet?

Wim Verbeke

"ENSO as an Integrating Concept in Earth Science" McPhaden et al. 2007 (sciencemag.org)

Een recent artikel van het NOAA geeft uitleg bij een opvallende en nieuwe trend van El Niño en La Niña episodes (NOAA, NOAA Adapts to Global Warming).  De Niño’s en Niña’s duiden eigenlijk op een fenomeen van warm water transport van gigantische proporties in de Stille Oceaan. Het mechanisme is gekend voor de grote destabiliserende invloed die het uitoefent op regionale klimaten over de hele wereld. Sterke El Niño’s veroorzaken een verhoogde gemiddelde temperatuur.

Normaalgezien is het een cyclisch fenomeen met onregelmatige maar toch vaak jarenlange intervallen. De laatste jaren volgden de fasen elkaar echter snel op (zie o.a. NOAA, Historical El Niño and La Niña Episodes slide 23). Ook waren de jaren met sterke Niña’s toch heet, en er leken ook erg veel fenomenen in één decennium gepakt te zitten.

Het blijkt wat te maken te hebben met de manier waarop de wetenschappers van NOAA het verschijnsel berekenen. Volgens de NOAA definitie is een Niño een langdurige periode van warmere temperaturen aan de oppervlakte van de tropische Stille Oceaan vergeleken met het lopend gemiddelde van de laatste dertig jaar. Die laatste dertig jaar kenden net veel opwarming.

De oppervlaktetemperatuur van de Stille Oceaan warmde in die periode dus ook op.

stille oceaan temp 2012

Vergeleken met vroeger vertoeven in dit allerwarmste laatste decennium dus nogal wat warmere episodes.

NOAA heeft besloten daar nu rekening mee te houden. Om El Niño-jaren te bepalen gebruiken ze nu vastliggende periodes van vijf jaar die ze vergelijken met het 'omhullende' gemiddelde. Voor de periode 2005-2010 wordt dat dan de omhullingsperiode 1991-2020. Die is nog niet afgelopen en dus gebruiken ze daarom 1981-2010. Tegen 2016 gaan ze dat dan aanpassen, en vijf jaar later nog eens. Messy.

Er blijven dus nog steeds veel Niño’s volgens het NOAA. Logisch aangezien ongeveer het hele laatste decennium heet was. En aangezien de periode waarover het lopend gemiddelde berekend wordt nog niet afgelopenis, kan dat dus allemaal nog veranderen.  Messy again.

In elk geval blijkt 2012 nu toch niet het warmste ’La Niña jaar’ (Thinkprogress, 2012 Warmest ‘La Niña Year’ On Record).  Dit werd al voorspeld  door de moderne meesters van de bloggende klimaatgemeenschap die wat dieper op het onderwerp in gaan (Skeptical Science, Was 2012 the Hottest La Niña Year on Record?) - een artikel waaruit ik vooral de volgende video wil delen (16 jaar 16% °C/decennium):

 

Conclusie: Wordt 2013 heet?

La Niña is sinds maart 2012 afgelopen, de afkoelende effecten zouden uitgewerkt moeten zijn dus waarschijnlijk wel, er zijn veel factoren die een rol spelen. Volgens Stefan Rahmstorf zal gezien de verwachte komst van alweer een nieuwe El Niño en een opflakkerende zonne-activiteit (Slate.com, You Think 2012 Is Hot? Wait Until 2013.) een goede vulkaanuitbarsting onze beste hoop zijn voor de broodnodige koelte. Geen nieuwe El Niño volgens de recentste gegevens van het IRI echter, wat geen garantie is voor een koel 2013.

De complexe en soms verwarrende details van de klimaatwetenschap ten spijt is de kern van de zaak in elk geval duidelijk. De opwarmende trend wordt voortgezet. Rond onze breedtegraad mogen ‘ze’ daar momenteel content mee zijn, het terugdringen van onze koolstof voetafdruk dient één van de grote beleidsprioriteiten te blijven.