Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

België koploper tropische ontbossing

Steven Vanonckelen

De internationale handel met landbouw- en houtproducten is een steeds belangrijker oorzaak van ontbossing in de tropen. Meer dan een derde van de wereldwijde ontbossing kan worden gekoppeld aan de stijgende productie van rundsvlees, soja, palmolie en houtproducten.

Link tussen consumptie en uitstoot door ontbossing (Persson et al., 2014)

Uit nieuw onderzoek blijkt ook dat er in het Braziliaanse Amazonegebied nog altijd hout wordt gekapt zonder vergunning, dat daarna wordt witgewassen met behulp van officiële documenten. Belgische bedrijven bevoorraden zich bovendien bij zagerijen die dit illegale hout verhandelen. Zo is België de 2de grootste invoerder van Braziliaans Amazonehout in de EU en maar liefst de 5de grootste wereldwijd (zie namen betrokken bedrijven in schema onderaan)

Nieuwe klimaatflop

Deze week hebben de Europese regeringsleiders een nieuw klimaatplan goedgekeurd. Er is dan wel een compromis bereikt, maar voor het eerst laat Europa zijn ambities afhangen van de VS en China. Dit is weinig ambitieus, aangezien beide grootmachten niet meteen gehoor geven aan bindende afspraken. Nog verontrustender is een nieuwe clausule die de EU toelaat om het klimaatakkoord open te breken. Bij de VN-klimaattop in Kopenhagen (2009) beloofden de EU-landen er nog een schepje in de goede richting bovenop te doen, nu zet de EU de deur open om de plannen neerwaarts bij te stellen na de volgende VN-klimaattop eind 2015 in Parijs.

Greenpeace-deforestation-companies