Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Meest deprimerende grafiek van het jaar: wereldenergieconsumptie

Floris Van Cauwelaert

BP-oil-equivalents-2013Terwijl van de klimaattop in Warschau vooral impotentie wordt verwacht, is een kleine reality-check al even nuttig als deprimerend. Bron daarvoor is de 'BP Statistical Review of World Energy June 2013' (pdf) waarin op pagina 42 bovenstaande grafiek van de wereldenergieconsumptie van de laatste 25 jaar staat afgebeeld (me doorgespeeld door een familielid). Klimaatverandering wordt volgens het IPCC veroorzaakt door de mens, en afgaand op de grafiek is die niet snel geneigd daar iets aan te veranderen. De enige manier om die trend om te buigen is het gebruik van fossiele brandstoffen zwaar te belasten want de kolen-, olie- en gasreserves die zullen pas uitgeput zijn als het te laat is.