Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Wat moeten lokale overheden met globale megatrends?

Floris Van Cauwelaert

Wat moeten lokale overheden zich nu aantrekken van megatrends die zich per definitie voltrekken over vele jaren? Ze kunnen beginnen met zich de juiste vragen over megatrends te stellen, en open  staan voor het appèl dat hierover vanuit de samenleving ontstaat. Zoveel staat te lezen in het rapport Future State 2030 dat KPMG Internationaal samen met de Universiteit van Toronto opstelde. In het rapport identificeren ze 9 megatrends die tussen nu en 2030 een enorme impact zullen genereren op het publieke beleid en dus een enorme invloed zullen uitoefenen op de het creëren van "welzijn, welvaart, sociale cohesie, ecologische duurzaamheid en veiligheid". Hieronder de 9 megatrends die ze identificeerden met hun bijhorende infografiek, de snelste manier om er even bij stil te staan. Handig is ook dat de megatrends in de infografieken voor de overheden vertaald worden naar deelaspecten. Misschien kunnen de politieke partijen in ons land om te beginnen al eens nagaan of hun programma voor de komende verkiezingen een beetje volledig is.

1. Demographics

demographics-infrographic-large

2. The Rise of the Individual

rise-of-the-individual-infrographic-large

3. Enabling Technology

enabling-technology-infrographic-large

4. Economic Interconnectedness

economic-interconnectedness-infrographic-large

5. Public Debt

public-debt-infrographic-large

6. Economic Power Shift

economic-power-shift-infrographic-large

7. Climate Change

climate-change-large

8. Resource Stress

resource-stress-infrographic-large

9. Urbanization

urbanization-infrographic-large

Foto: Matthew Simpson (Flickr)