Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Wat is sociale innovatie?

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Wat is sociale innovatie?

Floris Van Cauwelaert

Bovenstaand filmpje van de Canadese organisatie Social Innovation Generation geeft wat mij betreft een uitstekende introductie op wat  sociale innovatie is.

Ik probeer me dezer dagen mentaal voor te bereiden voor de fase waarin onze oudste dochter met een eindeloze reeks "Waarom?"'s alles in vraag zal stellen (vandaag zegt ze nog op alles "nee!"). Ik hoop dat ik moed ga hebben haar nooit af te wimpelen met een "Daarom". Als ik denk aan sociale innovatie en sociale entrepreneurs dan gaat het voor om die mensen en organisaties die zich niet laten afwimpelen door dooddoeners zoals bij voorbeeld "armoede zal altijd bestaan" als het gaat om sociale en ecologische vraagstukken. Meer nog, vaak zijn zij de eersten om een probleem te zien en te benoemen. Ze zoeken naar oplossingen, en ze proberen die vernieuwende ideeën te verwezenlijken.

Systeemverandering

Vooral de link met systeemdenken, die in het filmpje wordt gelegd, is essentieel. Stel dat we het er  - omwille van het argument - over eens zijn dat er bijzonder complexe problemen zoals pakweg 'klimaatverandering die door de mens werd veroorzaakt' bestaan. Hoe gaan we dan dat systeem veranderen? En willen we dat? En wie gaat dat betalen?

Culture wars

Over die laatste vraag - wie gaat wat betalen? - leven we in België in een permanente staat van beleg tussen links en rechts. (De derde weg werd de vorige eeuw ten grave gedragen). Je kan bijna spreken van Culture Wars zoals in de VS. Beide kampen blijven vanuit hun ideologische loopgraven op elkaar schieten... de goedbedoelde interviews van Marc Coucke ten spijt. Misschien is er gebrek aan inspiratie.

Sociale entrepreneurs

Sociale innovatie lijkt vandaag heel wat potentieel te bevatten om die inspiratie te leveren. Daarom ook valt er zoveel te leren van sociale entrepreneurs die daarin een voortrekkersrol hebben omdat ze innovatieve oplossingen bedenken voor sociale uitdagingen die ze vaak vroeg identificeren. Wat een sociale entrepreneur onderscheidt van een andere is dat hij een sociale missie in het hart van zijn onderneming plaatst en niet bij voorbeeld shareholder value alleen. Als die twee dingen in een goeie symbiose met elkaar bestaan, en zo kom je automatisch uit bij wat Harvard professor Michael Porter  shared value noemt.

Zuurstof voor het systeem

Het vzw Oksigen Lab en consultancy i-propeller zijn samen met onder meer KULeuven partner in de internationale studie naar sociaal entrepreneurship in Europa, Rusland en China genaamd Seforïs. Het unieke van de studie is de ze de lokale context mee in beschouwing nemen. Ze hebben al een eerste country profile gemaakt van België (pdf). De moeite om te ontdekken want als er iets wat sociale innovatie teweeg kan brengen volgens bovenstaand filmpje, is het zuurstof geven aan het systeem en het sterker maken.

Collectieve impact

Oksigen Lab, dat voornamelijk coaching geeft aan sociale start-ups, staat niet alleen. Zo zijn er bijvoorbeeld de Sociale Innovatiefabriek, Ashoka België, SI2 Fund en iDrops (vergeet ik iemand?). Nog niet de grootste weelde, maar er is momentum en een voedingsbodem voor wat de Stanford Social Innovation Review 'Collective Impact' noemt. Dat zou wat meer aandacht mogen krijgen dan het zoveelste platte debat tussen links en rechts over de deze of gene belasting.