Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Volledige VS grid op hernieuwbare energie tegen 2050

Wim Verbeke

In de Verenigde Staten zal het tegen 2050 mogelijk zijn om aan het grootste deel van de energievraag te voldoen op basis van hernieuwbare energie. Het National Renewable Energy Laboratory (NREL), speerpunt van het Amerikaanse onderzoek in hernieuwbare energiebronnen heeft jaren studie (Renewable Energy Futures Study) met honderden andere instituten samengevat in onderstaande - het moet gezegd: schitterende - animatie.

Screen-Shot-2013-05-12-at-11.15.18-AM[1]

Observaties

Huidige technologieën in combinatie met een flexibelere grid kunnen tot 80% van de energiemarkt voorzien.

Op elk uur van de dag is het netwerk in staat op de elektriciteitsvraag in te gaan (zie een tweede animatie onderaan).

Het systeem zal een lappendeken worden van een zeer divers geheel aan hernieuwbare technologieën. In de animatie is is dit goed te bestuderen.

Emissies van broeikasgassen en consumptie van water zullen zeer sterk dalen.

Kost van de transitie zal competitiever worden met groeiende schaal en technologische optimalisatie.

Een belangrijke stap?

Een vorige artikel (2030 geen Mission Impossible) eindigde met een grafiek, tot het jaar 2030, waarin het gebruik van fossiele brandstoffen ongeveer stabiel bleef. In deze projectie van het NREL zien we het gebruik van fossiele brandstoffen al duidelijk dalen in die periode. De spectaculairste daling zou tussen 2030 en 2050 moeten komen. NREL hoopt nu dat de Amerikaanse regering en de staten meer zullen inzetten op de transitie naar hernieuwbare energie.

Screen-Shot-2013-05-12-at-11.17.55-AM[1]