Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Voeding, verspilling en externe kosten

Floris Van Cauwelaert

België scoort op het vlak van voedselverspilling barslecht: jaarlijks zo'n 3,6 miljoen ton. Ons land is daarmee per inwoner de tweede grootste verspiller van voeding in de Europese Unie, na Nederland.

Deel van de reden is dat de voedselproductie per inwoner hier ook gemiddeld hoger is dan in de andere Europese landen en er een verlies is bij de productie zelf. Maar ook de consument speelt een belangrijke rol. Bij voorbeeld, bij een onderzoek van wat er in Vlaanderen in de restafvalzak belandt, bleek bij 21% van de ongeopende voedselverpakkingen dat de houdbaarheidsdatum niet was overschreden. Wie de cijfers van nabij wil bestuderen kan het rapport Verlies en verspilling in de voedselketen van Kris Roels en Dirk Van Gijsegem (Departement Landbouw en Visserij, december 2011) inkijken.

Niet neutraal

De impact van de voedselproductie op het milieu is indrukwekkend. In Europa heeft voedsel zelfs de tweede grootste energiebehoefte, na huisvesting. "De energie om voedsel te produceren, beschermen, vervoeren, bewaren en bereiden is gemiddeld vijf keer groter dan de nutritionele energie dat we eruit halen", lezen we in de inleiding van een literatuurstudie gevoerd door OVAM. Landbouw is de grootste verbruiker van water wereldwijd. Twee derde van het verpakkingsafval in Vlaanderen bestaat uit voedselverpakking. Dan hebben we het nog niet over de verschaling van bodem en waterlopen, methaangassen van dieren, andere effect en van meststoffen  zoals zure regen etc.

Tussen onze oren

De voedselverspilling is dus een complex probleem met veel oorzaken. Tenminste één van de oorzaken zit tussen de oren: hoe we over voeding denken en hoe we de prijs van voedsel beter anders zouden begrijpen. Twee video's gemaakt door de Amerikaanse publieke omroep PBS en de organisatie 'Lexicon of Sustainability' hebben deze maand twee video's uitgebracht die dat mooi uitleggen. De eerste video geeft een introductie op het probleem van voedselverspilling, de tweede over de reële kosten van voedselproductie.

Over voedselverspilling

Over de reële kosten van voedselproductie