Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Vlaamse 'Sociale Innovatiefabriek' van start

Floris Van Cauwelaert

Vanmorgen besliste de Vlaamse Regering om de Sociale Innovatiefabriek op te starten. “De Sociale Innovatiefabriek zal sociaal ondernemerschap en sociale innovatie ondersteunen om het hoofd te bieden aan belangrijke maatschappelijke uitdagingen in Vlaanderen”, verklaart minister van Innovatie Ingrid Lieten. “Hierdoor maakt sociale innovatie, complementair aan de beter bekende technologische innovatie, in Vlaanderen een welverdiende doorbraak. We zijn dan ook zeer verheugd met de brede alliantie van bedrijven en maatschappelijke organisaties die we weten te betrekken bij de Sociale Innovatiefabriek.”

Ingrid Lieten: "Niet al onze maatschappelijke en economische uitdagingen kunnen we oplossen met technologie alleen. We zullen ook moet innoveren in de manier waarop we samen leven, wonen, werken, onderwijs genieten, participeren aan onze samenleving enz. Niet elke innovatie ontstaat immers bij de overheid of uit de markt. Innovaties kunnen ook van onderuit opborrelen, vanuit de wijken, vanuit het middenveld en de vrijwilligersorganisaties.”

Jongeren met schulden

Een zeer concreet voorbeeld van sociale innovatie en sociaal ondernemerschap zien we momenteel in Groot-Brittannië. De Britse jeugd kampt met een grote schuldenproblematiek. Ze hebben te weinig geld om hun studies te betalen. Nog voor ze goed en wel aan hun volwassen leven beginnen, kijken ze al op tegen een schuldenberg. Om dat prangende maatschappelijke probleem aan te pakken werden een tal innovatieve initiatieven uitgewerkt. Eén ervan was een spel voor smartphones waarmee jongeren leren sparen via hun gsm. Jongeren kunnen bepaalde levels bereiken en worden daarvoor beloond. Verschillende banken zijn meteen mee op de kar gesprongen en belonen jongeren die een bepaalde level halen met extra belkrediet voor hun gsm. Dit is een prachtig voorbeeld van sociale innovatie die haar doel bereikt met een idee dat van onderuit ontstaan is en door verschillende actoren mee opgepikt wordt. De jonge ondernemers die met het idee op de proppen kwamen, zijn nu ware bedrijfsleiders van een bedrijf met een mooie jaaromzet.

Opborrelend

De Sociale Innovatiefabriek zet in op sociaal ondernemerschap en brede ondersteunende sociale innovatie om maatschappelijke uitdagingen op een duurzame, creatieve manier in te vullen. Niet elke innovatie ontstaat bij de overheid of uit de markt. Innovaties kunnen ook vanuit een maatschappelijke nood opborrelen. Denk maar aan de jeugdbewegingen honderd jaar geleden, autodelen-initiatieven, thuisafgehaald.be, rubies in the rubble die confituur maakt vanuit voedseloverschotten aan de vroegmarkt,…

Doelgroep

De doelgroep van de Sociale Innovatiefabriek is breed. De activiteiten richten zich op maatschappelijke organisaties en bedrijven die op zoek zijn naar een model om meer sociale waarden te integreren in hun bedrijf, ondersteund door kennisinstellingen en overheidspartners. Eén van de kernuitdagingen is om partnerships uit te bouwen tussen deze verschillende doelgroepen om zo tot sterkere resultaten te komen.

Social Impact Angel Fund

De Sociale Innovatiefabriek wordt opgericht als een vzw met verschillende partners uit zowel het bedrijfsleven als maatschappelijke organisaties. De partners van de Sociale Innovatiefabriek zijn: 3E, ACW, BBLV, Blixt , City-Live, Eneco België, Fifth Play, FOV, Gezinsbond, i-propeller, Impact Capital, Joker, Minderhedenforum, Netwerk tegen Armoede, PE Group, Shortcut – change designers, Telenet, Tessenderlo Group, Triodos Bank, Urban Product, VSGF, Zappware. De partners van de Sociale Innovatiefabriek zullen mee risico nemen in een Social Impact Angel Fund. Dat fonds zal innovatietrajecten en haalbaarheidsstudies bij het IWT mogelijk maken in samenwerking met de sociale ondernemers. De Vlaamse regering steunt 'De Sociale Innovatiefabriek' voor een periode van vier jaar met een totaal bedrag van 2,56 miljoen euro.