Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

'Verbouw de stad op mensenmaat'

Niel Staes

Mikael Colville-Andersen is mobiliteitsexpert en de man achter Cycle Chic en Copenhagenize. Tijdens TEDxZurich nam hij het woord en hield een stevig pleidooi voor een nieuwe kijk op straten. Na 100 jaar verkeersplanning staan we nog niet veel verder. Auto’s staan nog steeds stil en het aantal verkeersslachtoffers ligt bijzonder hoog.

Tijdens zijn keynote pleit Colville-Andersen voor een nieuwe aanpak en mentaliteit. Te vaak worden creatieve ideeën van tafel geveegd omdat ze niet stroken met de verouderde computermodelen. En dit terwijl simpele dingen zoals een breder voetpad, een nieuw fietspad, een verlaagde snelheidslimiet of een verkeersluwe buurt reële oplossingen zijn voor de huidige uitdagingen van de grote steden.

Misschien moeten we afstand nemen van de mathematische aanpak van stadsontwikkelingen. Straten zijn immers een sociaal gegeven en oplossingen bieden zich maar al te vaak aan door simpelweg te kijken naar wat er zich op straat afspeelt.

Desire lines

Ten eerste observeer de ‘Desire Lines’ in de stad. Kijk naar hoe mensen zich gedragen en reik oplossingen aan. Als mensen steeds een ander pad nemen dan de voorgeplande routes ... pas dan het ontwerp aan.

Ten tweede, steden vandaag zijn simpelweg te veel op maat van auto’s. Fietsers zijn er niet op uit om links en rechts overtredingen te maken. Als dit wel gebeurt, is de reden al te vaak dat het ontwerp van de stad niet op hun maat is. Goede stadsplanning leidt tot een aangenamere, veiligere en groenere stad.