Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Vancouver, een fietsstad met ambitie

Niel Staes

Als je een echte 'smart city' wil worden op vlak van mobiliteit, dan volstaat het niet om een grote variëteit aan transportmiddelen (auto, tram, fiets, te voet,...) te voorzien, maar ligt sleutel net tot een holistisch mobiliteitsbeleid dat al deze opties integreert. In Vancouver creëerde men daarom één overkoepelende organisatie, TransLink, die verantwoordelijk is voor de mobiliteit van de stad en alle 22 omliggende gemeentes.

Hun visie voor de stad is zeer helder. Tegen 2040 willen ze dat 50% van alle verplaatsingen gebeuren met de fiets, te voet of met publiek transport. Om dit te realiseren zijn de prioriteiten vandaag heel duidelijk. Via TransLink probeert Vancouver zoveel mogelijk gecombineerde verplaatsingen toe te laten. Dit verhoogt de flexibiliteit van pendelaars en draagt bij tot de klimaatdoelstellingen van de stad. Burgemeester Darrell Mussatto van North Vancouver stelt: "CO²-reductie is het hoofddoel en de een verlaging van het autoverkeer in de stad is cruciaal hierbij." Zo lanceerde hij recent de TravelSmart Pledge waarbij nu reeds 11.000 automobilisten akkoord gaan om één dag in de week geen auto te gebruiken.

Wat doet TransLink nu concreet? Fietsdiefstal is een reëel probleem waardoor mensen weigerachtig zijn om de fiets op te springen. Daarom voorziet TransLink beveiligde fietsstallingen aan de metro-ingangen. Verder wil met pendelaars ook de mogelijkheid bieden om de fiets mee te nemen op de bus, tram of zelfs de 'seabus' en 'sky train'. Hierdoor kan men eenvoudig met de trein of bus naar het werk en met de fiets terugkeren. En uiteraard ijvert de organisatie ook voor een goede fietsinfrastructuur doorheen de stad. Maak verder kennis met Vancouver's ambitie via de Streetfilm documentaire hieronder.