Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Fotowedstrijd: Urban Biodiversity

Ksenia Krasnitskaja

10624847_879702148726487_5691203326459673074_n

De intensivering van landbouw, toenemende verstedelijking en daarmee samenhangende ontbossing leiden tot degradatie van de Europese ecosystemen. In het urbane bestaan is er geen ruimte meer voor fragiele ecosystemen en de natuur wordt al jarenlang uit de stad gedreven. Stadsbewoners verliezen het contact met de natuur waardoor sensiblilisering rond dit thema een grote uitdaging wordt. Niettemin kunnen creatieve initiatieven zoals bijvoorbeeld stedelijke imkers, dakboeren en verticale tuinen bijdragen tot biodiversiteit en stedelijke vergroening. Worldwatch Institute wil zulke initiatieven aanmoedigen en tegelijkertijd de bewustwording rond stedelijke biodiversiteit vergroten. En dat is ook het idee achter de Urban Biodiversity Photo Competition. Individuele projecten worden niet alleen beloond maar zullen ook anderen ter inspiratie dienen.

Dus ben je geboeid door biodiversiteit en niet bang van een camera? Worldwatch Institute is op zoek naar foto’s die biodiversiteit in jouw stad tonen. Papegaaien op hoogspanningskabels? Hof van Eden verstopt in jouw stadstuin? Leg je omgeving vast en stuur het resultaat in voor 15 oktober! Zo deel je niet alleen jouw kijk op biodiversiteit in de stad maar inspireer je ook anderen! Meer info: www.worldwatch-europe.org/photo-comp