Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Universiteit voor het Algemeen Belang geeft ‘eredoctoraat’ aan Bernard Lietaer

topophotography

800px-Bernard_Lietaer_-_PopTech_2011_-_Camden_Maine_USA 

Het werk van Bernard Lietaer is ondertussen wellicht goed gekend. Recent nog verscheen zijn boek ‘Geld en Duurzaamheid’ (oorspronkelijk geschreven als rapport voor de Club of Rome EU Chapter, in co-auteurschap met onder andere de onorthodoxe econoom Christian Arnsperger, verbonden aan de UCL) in een Nederlandse vertaling.

Kort gezegd argumenteert Lietaer dat het bestaande, mondiale financiële stelsel een fragiele monocultuur is. Er is slechts één, generiek type geld dat voor alles en nog wat gebruikt wordt. Vaak zijn die verschillende functies moeilijk met elkaar te verzoenen (neem als voorbeeld de dollar, die zowel handelsmunt als nationale munt is). De volatiliteit van het geldwezen is volgens Lietaer goeddeels door die ontwerpfouten te verklaren.

Hij pleit voor het creëren van een monetair ecosysteem waarin tal van lokale munten zouden circuleren die doelgericht ontwikkeld worden voor het creëren van niet alleen economische maar ook sociale en ecologische waarde. Deze munten zouden complementair zijn met het ‘officiële’ systeem en kunnen de veerkracht ervan aanzienlijk vergroten. Voor de gebruikers bieden de lokale munten een bescherming tegen de nervositeit van het mondiale monetaire systeem én een mogelijkheid om hun lokale gemeenschap te verduurzamen.

De onverdroten inzet van Lietaer voor een slimmer en duurzamer geldsysteem wordt door de Universiteit voor het Algemeen Belang (UAB) beloond met een eredoctoraat dat wordt overhandigd op 24 september aanstaande.

Voor diegenen die de UAB nog niet kennen: de Universiteit voor het Algemeen Belang is een eigenzinnige denk –en doetank met een uniek profiel in Vlaanderen. Ze wordt gepatroneerd door humanist Riccardo Petrella die al tientallen jaren lang strijdt voor een rechtvaardige mondialisering. Filosofe en activiste Noortje Wiesbauer verzorgt de dagelijkse leiding. De UAB is geen officiële universiteit maar wel een echte ‘universitas’ die zich inzet voor een waardig leven voor iedere wereldburger. Vorming, intellectuele uitwisseling, kunst en activistisch experiment grijpen in elkaar binnen de vier ‘faculteiten’ Water, Anderheid, Mondialiteit en Verbeelding.

De Academische Opening met uitreiking van het Eredoctoraat aan Bernard Lietaer gaat door vanaf 18:00u in Polyvalente zaal Campus Sint Lucas, Sint Jozefstraat 35, 2018 Antwerpen.

Links: