Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

UGent onderzoekt duurzame stadsprojecten

Niel Staes

"In Vlaanderen zijn stadsprojecten uitgegroeid tot een van de belangrijkste manieren om de stad te transformeren. De steden zetten het in als krachtig hulpmiddel om de heropleving van de steden te voeden. Daarbij gaat er vooral aandacht naar het positioneren van de stad en het aantrekkelijker maken van de stad voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Aandacht voor het duurzame karakter van deze ingrepen bleef tot voor kort uit. Het is nog maar zeer recent dat het draagvlak voor duurzame stedelijke ontwikkelingen merkbaar breder wordt."

trado_100h

Dit staat te lezen in een onderzoekspaper gepubliceerd door het Vlaamse Steunpunt TRADO (Transities voor Duurzame Ontwikkeling).  De paper maakt deel uit van de onderzoekslijn ‘Steden in Transitie’ en stelt een vergelijkend analysekader voor dat verschillende duurzame stadsprojecten ten opzichte van elkaar situeert en evalueert.

Aansluitend is onderzoekster Sophie Devolder van het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (Universiteit Gent) een inventarisatieoefening gestart om de diversiteit aan duurzame projecten te illustreren a.d.h.v. concrete voorbeelden. In haar zoektocht naar Gentse initiatieven vonden 10 à 15 interviews plaats met Gentse politici, ambtenaren, academici, vertegenwoordigers van NGO’s en middenveld-organisaties.   Het resultaat ervan kan je raadplegen via de website 'Gent in Transitie'. De site is een rijke bron geworden van bekende en minder bekende projecten en initiatieven die bijdragen aan een sociaal en ecologisch duurzame toekomst.

“Een grote verdienste van de meeste van deze projecten is dat ze sociaal en/of ecologisch duurzame alternatieven van consumeren, wonen, verplaatsen, samenleven, … naar voren schuiven. Ze geven vorm en inhoud aan de culturele verandering die nodig is om de transitie naar duurzame steden te kunnen maken.” aldus onderzoeker Devolder.

Toch valt de onderzoekers op dat transitie-projecten vaak heel nauw gekaderd worden. Zo worden projecten geïnitieerd door grote bedrijven en industrieën, snel over het hoofd gezien. "Het is merkwaardig dat bepaalde projecten door geen enkele geïnterviewde werden vernoemd. Hoort bijvoorbeeld Ghent Bio-Energy Valley dan niet thuis in deze lijst?". 

Een kleine greep uit de reeds verzamelde projecten:

1. FREECYCLE GENT

freecycle-gentFREECYCLE Gent is een online weggeefwinkel. Als je op zoek bent naar iets of hebt zelf iets te geef – van ijskasten tot potloden – waar je niets meer mee kan doen, kan je dat op deze speciaal hiervoor aangemaakte facebookpagina plaatsen. Het is niet de bedoeling om te ruilen/verkopen/kopen, daar bestaan al genoeg pagina’s voor. Hier is het allemaal voor de niette, noppes, njenté. Om effectief te kunnen weggeven en vinden zijn er natuurlijk een hoop leden nodig: deel en share de pagina dus naar hartenlust! [Ook in Antwerpen werd dit initiatief reeds opgestart.]

2. UILENSPEL

Uilenspel vzw wil de ontwikkelingskansen van kinderen en ouders uit kansarme gezinnen uit Gent-Dampoort, Sint-Amandsberg, Brugse Poort en Sluizeken-Tolhuis-Ham ondersteunen via buurtsolidariteit. 150 vrijwilligers gaan één uur per week aan huis bij een kansarm gezin en bieden ondersteuning bij de schoolse context. Via deze ondersteuning wil Uilenspel tevens de buurtintegratie van de begeleide gezinnen versterken. De vrijwilliger (buurtbewoner) bouwt een vertrouwensband op met het gezin en is in staat om het gezin toe te leiden naar buurtactiviteiten (cultuur en vrije tijd) en desgevallend dienstverlening.

3. DE NATUURFRITUUR

natuurfrituur

De Natuurfrituur is een mobiel friethuis. Initiatiefnemers, Lucie Evers -Minister van duurzame frietjes- & co willen met dit project duurzame voeding promoten door iets heel ‘gewoon’ en ‘Vlaams’ duurzaam te maken. De Natuurfrituur is biologisch gecertificeerd en is erkend als sociaal incubatieproject bij De Punt. Er worden enkel biologische en vegetarische snacks aangeboden, er wordt zoveel mogelijk met lokale en seizoensgebonden ingrediënten gewerkt en het energieverbruik wordt zo laag mogelijk te houden.

De inventarisatie is nog lopende. Dus geef zeker een seintje als je een initiatief kent dat nog ontbreekt in de lijst. Meer weten over het project, lees dan zeker ook het persbericht over het onderzoek.