Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Stadstuinieren is meer dan groenten kweken

Frank Anrijs

Stadstuinieren is meer dan groenten kweken

Stadstuinieren is populair en steeds meer mensen houden op de meest onmogelijke plaatsen een moestuin. Maar stadstuinieren is meer dan enkel groenten kweken. Zeker voor het sociale weefsel is stadstuinieren enorm belangrijk.

Een eerste voorbeeld is de stad Todmorden waar het aanleggen van moestuinen doorheen de volledige stad een onverwacht positieve inpakt had op criminaliteit, op het toerisme, gemeenschapsgevoel en de lokale kleinhandel.

Maar niet alleen in Europa is stadstuinieren geëxplodeerd, ook in de VS is er een volledige beweging opgestaan. In alle grootsteden worden er op grote schaal op daken, terrassen en braakliggende terreinen groenten gekweekt. Dikwijls is het hoofddoel niet enkel om zelfvoorzienend te zijn, maar ook om het sociale weefsel te versterken, om mensen terug met elkaar te laten praten, om kinderen in contact te brengen met de oorsprong van gezond eten, ...

Een guerilla-tuinier in South Central L.A.

Ron Finley, een echte 'guerilla gardener', heeft een uitstekende presentatie gegeven op een TED-talk waarin hij uitlegt wat het belang is van een stadstuin in zijn buurt:

[ted id=1685 lang=nl]

meer info: Uitgebreid artikel over Ron Finley (NY Times)