Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Mistroostige blik van artiesten op energievraagstuk

Floris Van Cauwelaert

Gloomy, somber, mistroostig. Vooral dat spreekt uit de posters die werden gecreëerd door P.E.A.K. of Public Energy Art Kit over hoe we omgaan met het energievraagstuk. De poster met de titel "Our dark future" vat dat sentiment ook zo goed dat de titel overbodig is. Andere affiches zijn dan weer flegmatiek zoals die met de titel "Be the tortoise" waar een beetje biomimicry in vervat zit. Maar toch overheerst de somberheid en strijd. Het energievraagstuk is ook niet altijd even opbeurend en het strategisch belang om er een zinnige, nieuwe visie voor te vormen kan moeilijk worden overschat. Net daarover horen we in deze verkiezingsperiode bitter weinig net op het moment dat er op verschillende terreinen doorbraken worden gerealiseerd via technologie voor hernieuwbare energie en nieuwe vormen van energiecoöperaties. Geen sprake van een Energiewende in ons land. Het zal van onderuit moeten komen zoals de poster "Own your power" suggereert.

P.E.A.K.-complete.pdf-2 P.E.A.K.-complete.pdf-3 P.E.A.K.-complete.pdf-4 P.E.A.K.-complete.pdf-5 P.E.A.K.-complete.pdf-6 P.E.A.K.-complete.pdf-8 P.E.A.K.-complete.pdf-10 P.E.A.K.-complete.pdf-12 P.E.A.K.-complete.pdf-13 P.E.A.K.-complete.pdf-14 P.E.A.K.-complete.pdf-15 P.E.A.K.-complete.pdf-16