Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Gas, de brug naar 100% groene energie?

Niel Staes

schalie

Schaliegas, je kan er niet om heen deze dag. Met gigantische voorraden in onder meer de Verenigde Staten en Australië, maar ook in Europa, staan er veel toekomstprofeten klaar om een nieuwe 'Golden Age' aan te kondigen. Op de eerste rij staat uiteraard de gasindustrie zelf, maar ook IEA en de Amerikaanse regering, kondigen een gasboom aan ten koste van investeringen in wind- en zonne-energie. Ook een rapport van KPMG wijst in die richting.

Vele milieuverenigingen stellen zich grondige vragen bij deze bewering. Nu komt Citigroup echter met een 'nieuw' verhaal op de proppen. Zij onderzochten de verschillende dynamieken en geven hun visie op de impact van schaliegas op de alternatieve energiemarkt. In het rapport dat recent gepresenteerd werd in Schotland schetsen zij een 'alternatieve' toekomstvisie.  De essentie? (Schalie)gas zal geen impact hebben op de alternatieve energiemarkt, meer nog, gas zal een cruciale rol spelen in de transitie naar 100% groene energie.

Spijtig genoeg voor de belangen van Citigroup werd dit idee reeds een hele poos geleden onderuit gehaald (Why natural gas warms the earth more ..., Oct 2012) en recentelijk uit een onverwachte en onverdachte bron, de schalie-gas industrie zelf. Aardgas is geen alternatief voor steenkool en heeft geen verminderend effect op de uitstoot van broeikasgassen. Groeiend verbruik zal op korte termijn het afsmelten van noordpoolijs versnellen. De destabiliserende effecten hiervan werken nu al op onze lokale weerpatronen in (zie hiervoor deze link).

Reeds vandaag is de kostprijs van Saoedische zonne-energie onder de gasprijs, en ook in Italië, Spanje, de V.S. en China is de prijs nu al vergelijkbaar. Hetzelfde geldt nu ook al voor een hele reeks windturbines. Het is duidelijk dat de dalende prijs van deze zon en wind een serieuze marktverstoring teweeg zal brengen in de komende jaren. Nieuwe investeringen in de massale exploitatie van schaliegas zijn daarom onverantwoord.

Zie ook: