Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Radwende-app plot meest nuttige fietspaden in Wiesbaden

Floris Van Cauwelaert

De smartphone-app 'Radwende' registreert de meest gebruikte routes die fietsers gebruiken in de Duitse stad Wiesbaden. Volgens de makers, publiciteitsagentschap Scholz & Volkmer, de minst fietsvriendelijke stad in Duitsland. Met de dagelijks opgeviste gegevens wordt dagelijks met een robot een kaart geplot in Wiesbaden Museum. Niet alleen geven de fietsers zo een signaal aan de stad om werk te maken van de fietsvriendelijkheid, maar per gereden kilometer - intussen ruim 17.000 km geregistreerd - wordt duidelijker waar de degelijke fietspaden het hoogst nodig zijn. Hoe handig zou het niet zijn als pakweg Brussel ook over zo'n app kon beschikken?

02_radwende_machine_01

02_radwende_machine_02

02_radwende_machine_06

05_radwende_finissage_01

05_radwende_finissage_04

06_radwende_app_01

Foto's: Scholz&Volkmer