Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

PwC: "Te laat voor 2°C?"

Floris Van Cauwelaert

Kurkdroog, zoals enkel boekhouders dat kunnen, meldt PricewaterhouseCoopers dat de koolstofintensiteit van de economieën wereldwijd niet snel genoeg afneemt. De traagheid waarmee we die intensiteit nu doen afnemen, zullen we moeten inhalen hoe dichter we het jaar 2050 naderen. Zo had Europa - waar die carbonintensiteit wel degelijk afneemt - in 2011 eigenlijk de volledige broeikasgasemissie van het Verenigd Koninkrijk beter moeten doen om de klimaatbeloftes en akkoorden te respecteren. En er hangt wat van af. Enkel als de engagementen worden nageleefd halen we de magische grens van 2°C opwarming.

 

Download PwC "Low Carbon Economy Index" (pdf) hier