Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Plan C zet circulaire economie op de agenda in Vlaanderen

Floris Van Cauwelaert

Plan C heeft het interactieve e-boek Product <=> Dienst, innovatieve businessmodellen in de circulaire economie gepubliceerd. Het transitienetwerk voor duurzaam materialenbeheer zet daarmee de circulaire economie op de agenda in Vlaanderen. Plan C deed daarvoor beroep op een hele reeks auteurs die mee aan de wieg staan van de circulaire economie in al haar facetten: sociaal, technologisch, economisch, op het vlak van design, communicatie, systeeminnovatie enzomeer. Het belangrijkste is misschien de inspiratie die het boek bevat om met innovatieve business modellen - de performance revolutie - aan de slag te gaan die passen in een circulaire economie. Plan C schuift daarbij vooral product-dienstcombinaties naar voor die een groot potentieel hebben op het vlak van duurzaam materialenbeheer. 

ProductDienst-pdf-plan-c-circulaire-economie

Waarom hebben we die circulaire economie eigenlijk nodig? Beeld je even in dat de Schelde in plaats van water olie bevatte. Dan had je een tamelijk realistisch beeld van het olieverbruik in de wereld. Wereldwijd verbruiken we gemiddeld 170.000 liter olie per seconde. Dat is ongeveer hetzelfde als het debiet van de Schelde ter hoogte van de Liefkenshoektunnel (ook per seconde dus). De olie die zo naar de zee vloeit, komt nooit meer terug.

We verbruiken niet enkel een rivier van olie maar voor een lange lijst andere materialen spoelen we hele rivieren weg. Door de materialen kortstondig te gebruiken en dan te verbranden of te laten verdwijnen in het milieu. Recyclage is belangrijk maar betekent in vele gevallen slechts het uitstellen van het schijnbaar onvermijdelijke: verbranden of verdwijnen in het milieu. Twee problemen daarmee: we maken het milieu toxisch én de materialen geraken uitgeput. Het is op dat vraagstuk dat de circulaire economie een antwoord biedt. Het meest coherente en consistente antwoord dat voorhanden is.

Plan C is er in geslaagd om op zoek te gaan naar die mensen die mee aan de wieg staan van de circulaire economie en ze aan het woord te laten in Product <=> Dienst, innovatieve businessmodellen in de circulaire economie. Zowel met teksten, beelden als video's ontvouwen de auteurs de circulaire toekomst voor Vlaanderen met alle nuttige grondstoffen, zoals business modellen en designstrategieën, om er vandaag zelf aan mee te werken.

Persoonlijke noot: Ik was gedurende enkele jaren actief bij Plan C als community Manager heb er enorm veel geleerd en plezierig samen gewerkt met  tal van boeiende mensen. Ik ben enorm trots dat ik aan dit boek een steentje heb mogen bijdragen en het is dan ook niet verwonderlijk dat ik het aan alle ondernemende mensen warm aanbeveel. 

Ontdek het boek hier: http://eboek.plan-c.eu/