Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Picnic The Streets: Picknicken tegen een mini-ring in Brussel

Kwinten Lambrecht

De actiegroep Picnic The Streets, met bezieler filosoof Philippe Van Parijs, laat weer van zich horen. Door een heuse picknick te organiseren op het Beursplein vocht de beweging eerder voor een autovrij centrum en nu dat er zit aan te komen werd het tijd om de plannen in vraag te stellen. Er wordt gevreesd dat het autovrij Beursplein ondoordacht is uitgewerkt en dat er zich daardoor een volle mini-ring zal vormen in het stadscentrum, waardoor bepaalde zijstraten van centrale lanen zoals de Anspach propvol zullen komen te staan met auto's. Het probleem wordt dus letterlijk op de lange (asfalt)baan geschoven, waardoor de leefbaarheid en de daarbijhorende luchtkwaliteit nog kan verslechteren in Brussel.

Een geïntegreerde aanpak is meer dan broodnodig indien we ervoor willen zorgen dat onze kinderen een astmaloos leven tegemoet gaan, indien we er voor willen zorgen dat onze gevels wit blijven en we naar een stad evolueren die aan de voorwaarden voldoen van een 'City 3.0': deelmobiliteit, fietspaden, een uitgebreid openbaar vervoersnetwerk, slimme ICT maatregelen enzoverder.

Op zondag 8 juni wordt er ter ere van de luchtkwaliteit opnieuw een picknick georganiseerd. Op het programma staat heel wat randanimatie zoals een fietstocht, een DJ set, acrobatiek enzoverder. Iedereen wordt gevraagd om vanaf 12:00 te komen picknicken voor een stad die niet alleen leefbaar, maar ook een écht plezier moet zijn om in te wonen. Smakelijk!

Meer dan 2500 mensen zullen er zijn, jij ook?