Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Organisatie van de toekomst steunt op vier pijlers

Leen Gorissen

UseGoodJudgment

Als je de krant openslaat wordt het onmiddellijk duidelijk: de nieuwe werkelijkheid is doorspekt met chaos en turbulentie. In het Engels spreekt men van een VUCA wereld (volatiliteit, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit). En aan deze nieuwe werkelijkheid zijn organisaties en bedrijven over het algemeen niet goed aangepast. Hoewel nieuwe technologische doorbraken een radicaal andere manier van werken toelaten, lijken vele organisaties nog vastgeroest in het verleden.

  GISTEREN MORGEN
Uren 9-5 Wanneer je maar wil
Plaats Kantoor Waar je maar wil
Voorkeur Job met zekerheid Job met meerwaarde
Macht Kennis oppotten Kennis delen
Invloed Gebaseerd op hiërarchie Onafhankelijk van hiërarchie

De meeste bedrijven gaan er nog steeds van uit dat geld het enige is dat telt, dat internet en sociale media geen impact hebben op bedrijfsvoering  en dat talentvolle medewerkers genoeg hebben aan het hebben van eender welke job. Maar is het niet zo dat resultaten belangrijker zijn dan de uren die we werken, dan waar we ze produceren en dan hoeveel vakantie we nemen? Bij marketingbureau Hubspot alleszins wel.

1. Nieuwe bedrijfscultuur

In dit bedrijf staat de gepresteerde resultaten centraal, is er geen limiet op het aantal jaarlijkse vakantiedagen en kunnen werknemers ongelimiteerd boeken bestellen en uit eten gaan met interessante mensen – op kosten van het bedrijf en zonder goedkeuring. Ze hanteren een drie woorden beleid: Use Good Judgement, ze streven ernaar de wereld van marketing te transformeren en hun collectieve missie is de creatie van een bedrijf om van te houden. Werknemers worden aangenomen ‘not to delegate but to elevate’ en ze zijn zeer streng tijdens hun rekrutering. Ze bestempelen de vaardigheden die ze zoeken in hun werknemers als ‘people with heart’ (humble, effective, adaptive, remarkable & transparent). Werknemers zijn eigenaar van de lange termijn richting die het bedrijf uit wil maar bepalen zelf hoe ze daar willen geraken. In Hubspot zijn er 2 manieren om promotie te maken: door meesterschap te verwerven via individuele bijdrage of door spectaculaire ondersteuning van de werknemers die het voorgaande doen.

2. De nieuwe werknemer

De nieuwe werknemer volgens Hubspot is

  • Bescheiden (ondanks het feit dat ze geweldig zijn): zelfbewust, zelfkritisch en respectvol zonder arrogant te zijn. Wanneer zaken goed gaan delen bescheiden werknemers de lof. Wanneer de zaken minder vlot gaan, hebben zij de neiging om de verantwoordelijkheid mee te dragen.
  • Effectief: krijgt dingen gedaan. Verschuift de naald (meetbaar) en voegt waarde toe (onmeetbaar). Effectieve werknemers neigen naar actie, zij beginnen eraan. Ze zijn vindingrijk en creëren windows of opportunity.
  • Adaptief: omarmt levenslang leren en verandering
  • Opvallend (en misschien niet onbesproken): vallen op door één of andere super power (slim, creatief, vindingrijk…). Ze schrijven: ‘Remarkable: worth of being remarked upon’.
  • Transparant: open en eerlijk met anderen en zichzelf.

3. Het nieuwe bedrijfsmodel

Om de overgang te maken naar een duurzame samenleving, zijn nieuwe bedrijfsmodellen essentieel. De focus van een nieuw bedrijfsmodel reikt verder dan de creatie van tewerkstelling en winst. In nieuwe bedrijfsmodellen staat de creatie van maatschappelijke meerwaarde centraal. Nieuwe bedrijfsmodellen draaien niet meer op exploitatie van het milieu. Integendeel, samenwerking met de natuur via het sluiten van kringlopen en investeringen in de natuur zorgen ervoor dat het ecologisch evenwicht in stand gehouden wordt. Hiervoor is volledige transparantie onvermijdelijk. De lange termijn richting die het bedrijf uit wil, wordt gedragen door de werknemers, klanten en lokale gemeenschap waarin het bedrijf zich bevindt. Lange termijn meerwaarde is bijgevolg belangrijker dan korte termijn winst.

4. Nieuw leiderschap

Werknemers willen niet gewoon ‘managers’. Ze willen inspirerende leiders, gepassioneerde coaches en onvermoeibare ondersteuners. Bij Hubspot bestaan managers om individuele sterren te doen schitteren. Om de transitie naar een duurzamere wereld vorm te geven zijn er ook nieuwe leiders nodig. Leiders gedreven door de motivatie over wat zij kunnen bijdragen aan de maatschappij en omgeving. Dat vergt een radicale omslag ten aanzien van leiderschap van de oude stijl, waarbij leiders vooral gedreven worden door de motivatie over wat de samenleving en omgeving kunnen betekenen voor hen.

Pas wanneer deze vier pijlers allen samenkomen, kunnen we echt spreken van de organisatie van de toekomst. Als we kijken naar de organisaties vandaag, dan is er nog veel werk aan de winkel. Hubspot bewijst echter dat dit geen utopie is – het bedrijf van de toekomst bestaat al. Bovendien telt ons land reeds heel wat nieuwe werknemers en nieuwe leiders. De vraag is nu, hoe brengen we hen bij elkaar? Tezamen kunnen zij namelijk nieuwe bedrijfsmodellen en een nieuwe bedrijfscultuur vorm geven.

Hubspot: Culture code

Bekijk zeker eens deze presentatie van het marketingbedrijf Hubspot: Culture Code. Creating the company we love: