Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Optimisme in de klimaatbusiness met CO2logic

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Optimisme in de klimaatbusiness met CO2logic

Wim Verbeke

Het Belgische bedrijf CO2logic werd zojuist officieel erkend door het gerenomeerde Carbon Disclosure Project (CDP) voor hun professionele en gestandaardiseerde manier van werken. CO2logic helpt bedrijven om hun impact op de opwarming van de planeet te berekenen, verminderen en neutraliseren: CO2-neutraliteit zowaar, de heilige graal voor klimaatbescherming. Een vrij ingewikkeld concept dus we contacteerden CEO Antoine Geerinckx om uitleg te geven.

CO2 voetafdruk  – visionaire zelfkennis

De volledige CO2-uitstoot van alle bedrijfsactiviteiten vormt de CO2-voetafdruk of carbon footprint. "De impact van alle activiteiten moet daar in: grondstoffenproductie, industriële processen, administratie, IT, kantoren, en dan logistiek, woon-werk verkeer, wagenpark, afval en zo meer. Meer en meer bedrijven begrijpen het nut van een dergelijke analyse. Naast het geoptimaliseerde industrieel proces van het bedrijf wordt de rest door productiebedrijven vaak buiten beschouwing gelaten. Daar zijn altijd grote besparingen te bereiken en dus ook winsten te behalen. Dit geldt zeker ook voor de dienstensector en corporate offices." Een berekening van de CO2-voetafdruk geeft een bedrijf een gedetailleerd inzicht in zichzelf. Van daaruit krijgt het de mogelijkheid een visie voor de toekomst uit te bouwen.

CO2-neutraliteit – winst op vele fronten

CO2 uitstoot heeft nog steeds het grootste effect op de opwarming van de planeet. De gevolgen van die opwarming zien we terug in een langzame verandering van het klimaat. Voorspellingen over de effecten van die veranderingen zijn op sociaal en economisch vlak rampzalig. Onze koolstof consumptie terugdringen is dus essentieel. In het ideale geval wordt de uitstoot van een gemeenschap gelijk aan nul. In dat geval bereiken we CO2-neutraliteit. Het klimaat kan dan stabiliseren en de meest desastreuze veranderingen kunnen min of meer vermeden worden.

"In feite zoeken we de grootste CO2-bronnen en daar gaan we te werk." De uitstoot kan soms over de jaren tot meer dan 50% teruggedrongen worden. De grootte van de hiermee verbonden financiële besparing is meestal groter dan verwacht. "We zijn verrast hoeveel er nog te doen is bij bedrijven. Uiteindelijk word je er wel optimistisch van want je kan heel veel bereiken." En dat betekent veel meer dan financiële winst. Er wordt een bewustmakingsproces in gang gezet wat leidt tot gedragsveranderingen bij de werknemers en dit is volgens "The Guardian" minstens even essentieel is als het management van koolstof impact.

CO2 compensatie – Noord-Zuid partners voor duurzame vooruitgang

Een aantal ingrepen om de CO2 uitstoot te verlagen zijn eenvoudig en relatief goedkoop. Vanaf een zeker moment wordt de kost om een extra ton CO2 uit het systeem te halen echter hoog. Een vermindering van 50% CO2 uitstoot betekent dat nog steeds 50% van de koolstofdioxide in de atmosfeer terecht komt. Die laatste 50% kan dan gecompenseerd worden wat we CO2-compensaties of offsets noemen. Controversieel?

"De meeste mensen kennen het verschil niet tussen de verplichte European Emission Trading System (ETS) en de vrijwillige markt van CO2-compensatie", stelt Antoine Geerinckx. "De "aflaat"-reputatie van offsetting is onverdiend. Het is het gevolg van overallocatie en de crisis in de ETS waardoor ‘te’ goedkope CO2 rechten kunnen aangekocht worden waardoor het geen verschil/stimulans creëert om hun CO2-uitstoot hier verder te verminderen."

"Vrijwillige compensatie is een heel ander verhaal. Dit is voor bedrijven die geen quota’s of verplichtingen hebben op vlak van CO2-uitstoot, het is totaal vrijwillig. Bedrijven kunnen daarmee de impact van hun CO2 uitstoot internaliseren wat wil zeggen: de kosten ervan niet doorschuiven naar onze maatschappij." De compensatieprojecten zijn partnerverbanden met lokale NGO's in het Zuidelijk halfrond. De projecten hebben in het algemeen naast een effect op het klimaat nog een resem sociale impacten. Vrijwillige "internalisering" van negatieve impacten dus, positief maar nog steeds gevoelig voor kritiek. De complexiteit van het verhaal dat aan CO2-compensatie vastzit overstijgt dit artikel. Een vaak gehoorde kritiek is dat het aan de industrie toelaat te betalen om te blijven vervuilen. Bedrijven die aan dergelijke compensaties doen zijn echter ook de koplopers op het vlak van het terugdringen van CO2. Ze werken dus op alle fronten naar een volledige neutralizering van hun impact. CO2logic slaagt erin om bedrijven te doen meestappen in het verhaal van CO2-neutraliteit (zie hiervoor het CO2-neutral label van CO2logic), het doet dit op basis van de momenteel beschikbare beste internationale standaarden en wordt ervoor internationaal erkend: een enorm waardevolle en grote stap in de juiste richting.