Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Olie- en gasboringen blijken oorzaak smelten Noordpool

Wim Verbeke

Offshore Gas Flaring by Daktriper (CC Flickr)

De immense complexiteit van het klimaatprobleem komt weer naar voor via een nieuwe studie. Daarin bestudeerden de onderzoekers de verspreiding van pikzwarte, warmte absorberende roetdeeltjes in de atmosfeer. Sinds lang ging men ervan uit dat deze afkomstig waren van residentiële gebieden. De onvolledige verbranding van kachels en fornuizen in Noord-West Europa, Azië en Noord-Amerika was de grootste bron van roet in het poolgebied. (Atmospheric Chemistry and Physic)

Voor het eerst slaagden onderzoekers er in een model te ontwikkelen dat het gedrag van deze roetdeeltjes correct kon simuleren. Dit gebeurde door de combinatie van gegevens rond olie- en gaswinningen samen te leggen met hernieuwde en meer gedetailleerde metingen van de residentiële uitstoot.

Het afbranden van het overtollige gas dat vrijkomt bij olieboringen blijkt voor ongeveer de helft van de roetdeeltjes in de atmosfeer te zorgen. Het gas wordt vaak verbrand (flaring) omdat het minder winstgevend is om te transporteren. Onvolledige verbranding van dit gas veroorzaakt veel roet. Door intensieve maatregelen tussen 2005 en 2011 was er een gestage vermindering van het afbranden te merken. Sinds de opkomst van het fracken in Alberta is deze trend echter omgekeerd (Resilience.org 03/09 Gas Flaring, The Burning Issue)

Aangezien roet zwart is, absorbeert het veel warmte en versterkt daarmee de opwarming van de atmosfeer. De atmosfeer bevat gemiddeld tot 3% roet. Ongeveer 40% daarvan blijkt nu afkomstig te zijn van het flaren. De rest wordt geproduceerd door transport, branden, kachels en kookvuren. Koploper met meeste roetuitstoot is Rusland waar tot 10 keer meer van deze “black carbon” rondzweeft. Samen met de Noord-Amerikaanse fracking en de specifieke meteorologische condities in het noorden van onze planeet komt het meeste van dit roet terecht rond de Noordpool. De extra warmte die het daar absorbeerd wordt nu gezien als de grote oorzaak van het veel sneller dan voorspelde afsmelten van het Noordpoolijs. Of dat als een ramp beschouwd wordt in Rusland is van een andere orde (De Morgen 15/09, Rusland stuurt oorlogsschepen naar Noordpoolgebied).

(via Scientific American)