Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Oikos viert met vier denkers

Niel Staes

Autonomie_nu_drukker_pngOikos Denktank viert deze maand haar vijfjarig bestaan met een interessant congres rond 'Ecologie en autonomie' in de Gent op 31 januari 2015. "Hoe kunnen we als burgers de toekomst heroveren; de wereld redden van zielloos winstbejag?" Dat vraagt om een visie over welvaart zonder groei, respect voor de planeet en solidariteit met de huidige en toekomstige generaties. Er staan vier straffe denkers op het programma: Michel Bauwens, Olivier De Schutter, Paul Verhaeghe en Harald Welzer. De feestavond bestaat uit twee delen. Er is een interactief luik en een feestelijke receptie met lezingen.

Eco-Conversaties

Oikos organiseert eerst vier parallelle eco-conversaties op van 16.00 uur tot 18.00 uur. Treed in dialoog met een van de E4 in beperkte groep.

Wie zijn de E4 waar je kan naar luisteren?
  • Paul VerhaeghePaul Verhaeghe, hoogleraar aan de UGent, geeft o.m. in Identiteit aan hoe de neoliberale consensus leidt tot eenzijdig efficiëntiedenken, mensen ziek maakt (burn-out) en geen ruimte laat voor het aanpakken van de ecologische uitdaging.
  • Harald_WelzerHarald Welzer, sociaalpsycholoog uit Duitsland, toont o.m. in Zelf Denken hoe de eenzijdige invulling van het Vooruitgangsdenken als ‘steeds meer, steeds sneller’ leidt tot een planetaire burn-out en burgers oproept hun eigen autonomie terug in handen te nemen.

michel_bauwens

  • Michel Bauwens, oprichter van de wereldwijde peer-to-peer beweging, toont o.m. in De Wereld Redden hoe nieuwe samenwerkingsverbanden tussen burgers als gelijken de basis kunnen vormen voor een duurzame economie, gebaseerd op de commons.
  •   Olivier De Schutter, UN Special Rapporteur on the Right to FoodOlivier De Schutter, professor UCL, is vooral gekend door zijn werk als gewezen Speciaal VN Rapporteur voor het Recht op Voedsel, waar hij agro-ecologie verdedigde als alternatief voor de onduurzame bio-industrie, en sterk gelooft in innovatie van onderuit. 

Feestcongres

Vanaf 20u is er het feestcongres. Coördinator Dirk Holemans zet de avond in en schetst de ecologische uitdaging aan de hand van het begrip autonomie. Vervolgens leveren Michel Bauwens, Paul Verhaeghe en Harald Welzer een bijdrage van het perspectief van de economie, de mens en de samenleving en gaan met elkaar in dialoog. Afsluitend formuleert Olivier De Schutter 'Food for Thought'; een opdracht voor de komende vijf jaar voor Oikos … en alle geëngageerde burgers.

Praktisch

Locatie: Vooruit, Sint-Pietersnieuwstraat 23 in 9000 Gent

Inschrijven: Website Oikos