Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Nucleaire energie, een stervend model

Floris Van Cauwelaert

EPSON DSC pictureIs nucleaire energie een deel van het antwoord op het klimaatvraagstuk? Nope.

Niet C02-neutraal

Fukushima, het probleem van het radioactieve afval, de onmeetbare hoeveelheden water de kerncentrales zuipen. Redenen met overvloed. Maar eerst een andere mythe doorprikken: nucleaire energie is niet CO2-neutraal. Ja, de kerncentrale stoot geen broeikasgassen uit. Dat klopt. Maar dat is niet het hele plaatje. De website Resilience geeft een overzicht van het hele proces nodig voor het opwekken van nucleaire energie. Neutraal is het niet. Met haar fameuze Energiewende kiest Duitsland resoluut voor hernieuwbare energie. Studies wijzen uit dat Duitsland's nucleaire exit geen negatieve impact heeft op milieu en economie. Integendeel.

Van zeug naar gedeeld

Er schort ook iets aan het model. Het model van nucleaire centrales is verouderd. In België hangen we nog aan mastodont elektriciteitscentrales als ware het zeugen. Het Duitse voorbeeld geeft een andere pad aan, dat van de duurzame revolutie. hernieuwbare energie is decentraal en collaboratief. Meer dan de helft van de hernieuwbare energie in Duitsland is in handen van particulieren, mensen van vlees en bloed zoals u en ik. Er zijn ook meer en meer coöperatieven langs dewelke je mede-eigenaar wordt van de nieuwe infrastructuur voor groene energie. De bottleneck blijft voorlopig het distributienetwerk dat nog niet 'smart' genoeg is. Dat aanpassen is peperduur. We kunnen maar hopen dat dit in handen blijft van de bevolking.

Business-perspectief

Iedereen heeft het interview met Jeremy Rifkin al gezien dat begint met de onheilspellende woorden "I think we really are all asleep." Hieronder vind je zijn antwoord op de vraag of nucleaire energie een deel van de oplossing is. Zijn antwoord begint met een klinkende "neen", enkel en alleen al vanuit een business-perspectief.