Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Nu ook in Antwerpen een Repair Café

Niel Staes

Brussel organiseerde het allereerste Repair Café  in september en de vierde samenkomst komt er aan op 2 december. Het idee is dus een echt succes en ook elders in België komt er beweging. Zo plant het EcoHuis in Antwerpen een Repair Café op 1 december en dit in partnership met Netwerk Bewust Verbruiken, Kringwinkel Antwerpen en Samenlevingsopbouw.

Het principe achter een Repair Café is eenvoudig. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee en gaan ze samen met vrijwillige deskundigen herstellen in het repair café. Zo valt er altijd wel wat te leren. Wie niets heeft om te repareren, drinkt een kop koffie of thee of helpt bij een reparatie van iemand anders. Netwerk Bewust Verbruiken gelooft sterk in het concept en ziet de cafés in Brussel en Antwerpen als eerste proefprojecten. Doel is dan ook om in 2013 repair cafés lokaal doorheen heel Vlaanderen uit te rollen. Wil je daar aan meewerken, neem dan contact op met de initiatiefnemers. Stay tuned, want een Repair Café is coming to you soon!