Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Nieuw Europees netwerk van eco-design centra

Floris Van Cauwelaert

Vanuit het streven naar een duurzamer Europa, hebben vijf Ecodesign centra en hun regionale regeringen de handen in elkaar geslagen om een samenwerkingsplatform op te richten dat de knowhow rond ecodesign en levenscyclusdenken wil ontwikkelen, verspreiden en toepassen. Deze overeenkomst kreeg de naam "European Network of Ecodesign Centres". De oprichtende centra zijn het Ecodesign Centre (Wales), het Basque Ecodesign Center (Baskenland), OVAM (Vlaanderen), het Effizienz-Agentur (Noordrijn-Westfalen) en de Pôle Eco-conception (Rhône-Alpes). Het netwerk, afgekort tot ENEC, zal zich in de eerste plaats richten op ecodesign voor kmo's via een open samenwerkingsproces. Hiervoor zal worden samengewerkt met opvoeders, designers, consumenten, beleidsmakers, wetenschappers, onderzoekers, multinationals en sectororganisaties rond alle aspecten van ecodesign. De activiteiten zullen gaan van de ontwikkeling en uitvoering van een beleid tot de implementatie in industrie en onderwijs, om ervoor te zorgen dat meer bedrijven aan ecodesign gaan doen. ENEC zal onder meer voorstellen doen voor nieuwe, marktgebaseerde instrumenten op regionaal en nationaal regeringsniveau om de inplanting van ecodesign in kmo’s te versnellen. ENEC heeft tot doel om internationaal erkend te worden als het toonaangevende platform voor ecodesign en levenscyclusdenken in kmo's. Hiertoe zal ENEC gezamenlijke projecten ontwikkelen die de gemeenschappelijke uitdagingen voor de regio’s aanpakken en ervoor zorgen dat Europa een voortrekkersrol speelt in het stimuleren van de vraag naar ecodesign.

Bron: ecodesignlink.be