Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

Deens onderzoek: "te voet of per fiets naar school geeft leervoorsprong"

Niel Staes

Children-Cycling3Ook in 2012 organiseerde de Deense Wetenschapsdienst een 'Mass Experiment', een grootschalig bevraging tijdens de jaarlijkse Wetenschapsweek. Het onderzoek bekeek de verbanden tussen concentratie, eetgewoontes en beweging. Bijna 20.000 kinderen tussen 5 en 19 jaar werden bevraagd. De opmerkelijkste bevinding was dat kinderen die 's morgens naar school fietsen of wandelen zich veel beter konden concentreren op school.

De voordelen van een fysieke inspanning voor de lesdag heeft zelfs een grotere impact dan de eetgewoontes tijdens het ontbijt en lunch. Het effect is zelfs enkele uren na de start van de schooldag nog meetbaar. Voor leerlingen uit het derde leerjaar was de impact te vergelijken met een leervoorsprong van 6 maanden t.o.v. leeftijdsgenoten.

Er is nog verder onderzoek nodig om een exacte verklaring te geven. Eén verklaring ligt mogelijk in het feit dat kinderen die met de auto, bus of trein naar school gaan, minder besef hebben van de geografie van hun omgeving en hun hersenen zo minder trainen om gestructureerd te denken.

Toch blijft de gewoonte om je kinderen naar school te rijden een ingebakken fenomeen, zelfs al is de afstand relatief kort. Vaak wordt de route als onveilig beschouwd of lijkt het eenvoudiger om een korte omweg te maken langs de schoolpoort op weg naar werk. Deze trend wijzigen is niet evident. De voordelen van een dagelijkse inspanning zijn nochtans goed gedocumenteerd. Misschien dat deze nieuwe inzichten mee helpen?