Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

"Minder dan 1% kans om opwarming klimaat te beperken tot 2°C"

Floris Van Cauwelaert

De mensheid heeft minder dan 1% kans de opwarming van het klimaat te beperken tot 2°C (tegenover het pre-industrieel tijdperk) tegen 2100. Tot die conclusie komen klimaatresearchers Dan Bernie, Laila Gohar en Jason Lowe van de Met Office Hadley Centre, één van de voornaamste klimaatresearch instituten in het Verenigd Koninkrijk.

Het team bestudeerde 150.000 mogelijke scenario's op basis van toename en daling van emissies en feedback loops die spelen. In hun rapport integreren ze ook toekomstige technologie voor 'negatieve emissie' die broeikasgassen aan de atmosfeer onttrekt.

Eigenlijk is het mogelijk om beter te doen. Er is één scenario waarbij de opwarming van het klimaat kan worden beperkt tot 1.6°C. Er zijn drie voorwaarden: de piek in wereldwijde emissies valt in het jaar 2014, aan de hoogste mogelijke snelheid worden emissies gereduceerd én buiten de technologische evolutie om broeikasgassen uit de atmosfeer te trekken maximaal uit. Met andere woorden, Geen enkele kans laten liggen om de emissies terug te schroeven. Voer voor optimisten.

De kans dat de mensheid de opwarming van de aarde tot 2°C kunnen beperken, schatten de auteurs op minder dan 1%. In deze scenario's ligt de emissiepiek voor het jaar 2016. Daarenboven moeten de emissies worden gereduceerd met 3,5%/jaar, wat wordt beschouwd als het snelst haalbare daling.

In eender welk scenario wordt het onttrekken van broeikasgassen essentieel voor de mensheid. Hoe langer daarmee wordt gewacht, hoe hoger de kans dat feedbackloops er mee voor zorgen dat de grens van 2°C wordt doorbroken. Een stijging van 2°C blijft uiterst gevaarlijk, stelt de pionier van de klimaatwetenschap James Hansen, en zal aanleiding geven tot nog meer extreme weersomstandigheden dan wat we de afgelopen jaren al hebben gezien.

We need to wake up We need to wise up ...